Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 75

Bốn chàng trai tại Ba-by-lôn

Bốn chàng trai tại Ba-by-lôn

VUA Nê-bu-cát-nết-sa bắt hết những người Y-sơ-ra-ên học giỏi về Ba-by-lôn. Sau đó vua chọn giữa họ những thanh niên đẹp trai và thông minh nhất. Bốn người trong số đó là các chàng trai trẻ mà em thấy ở đây. Một người là Đa-ni-ên và ba người kia thì dân Ba-by-lôn gọi họ là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô.

Nê-bu-cát-nết-sa định đào tạo cho các thanh niên này phục vụ trong cung điện của ông. Sau ba năm đào tạo ông sẽ chọn chỉ những người nào thông minh nhất mới được giúp ông giải quyết các vấn đề khó khăn. Vua muốn các chàng trai trẻ mạnh khỏe trong thời kỳ đào tạo. Vậy ông ra lệnh tôi tớ ông cho hết thảy họ ăn cùng một thứ đồ ăn béo bổ và uống rượu như ông và gia đình ông.

Hãy nhìn chàng trai Đa-ni-ên. Em có biết chàng nói gì với Át-bê-na là người cai quản các tôi tớ Vua Nê-bu-cát-nết-sa không? Đa-ni-ên nói với ông ta rằng chàng không muốn ăn các đồ ăn béo bổ nơi bàn vua. Nhưng Át-bê-na lo lắng. Ông ta nói: ‘Vua đã quyết định mấy cậu phải ăn uống gì. Nếu vua thấy mấy cậu trông không khỏe khoắn giống như các thanh niên khác, vua sẽ giết tôi’.

Vậy Đa-ni-ên đi lại quan cai được Át-bê-na cử chăm sóc chàng và ba người bạn chàng. Chàng nói: ‘Xin ông vui lòng cho chúng tôi thử mười ngày. Hãy cho chúng tôi ăn rau và uống nước lã. Rồi ông hãy so sánh chúng tôi với những thanh niên khác ăn đồ ăn của vua, xem ai trông khỏe hơn’.

Quan cai đồng ý. Và khi mãn hạn mười ngày, Đa-ni-ên và ba người bạn của chàng trông khỏe hơn tất cả các thanh niên khác. Vậy quan cai để cho họ tiếp tục ăn rau thay vì đồ ăn mà vua cấp cho.

Mãn ba năm tất cả các thanh niên được dẫn đến trước mặt Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Sau khi nói chuyện với hết thảy họ, vua thấy Đa-ni-ên và ba người bạn của chàng là thông minh nhất. Vậy ông giữ họ lại trong cung điện để giúp ông. Và hễ vua hỏi Đa-ni-ên, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bất cứ câu hỏi nào hoặc giao cho họ bất cứ vấn đề rắc rối nào, họ đều biết gấp mười lần nhiều hơn các thầy tế lễ hay nhà thông thái của vua.