Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 68

Hai em trai được sống lại

Hai em trai được sống lại

NẾU em chết, mẹ em hẳn sẽ cảm thấy thế nào lúc em được sống lại? Bà sẽ sung sướng lắm! Nhưng người nào chết rồi có thể sống lại được sao? Trước nay có ai đã sống lại chưa?

Hãy nhìn người đàn ông này, và người phụ nữ với đứa nhỏ. Ông đó là nhà tiên tri Ê-li. Người phụ nữ đó là góa phụ sống ở Sa-rép-ta, và đứa nhỏ là con trai bà. Một ngày nọ đứa nhỏ mắc bệnh. Em bệnh nặng nhiều và nhiều thêm rồi cuối cùng em chết. Ê-li bèn nói với người mẹ: ‘Xin bà giao đứa nhỏ cho tôi’.

Ê-li bồng đứa nhỏ chết rồi lên lầu và để nó nằm xuống giường. Đoạn ông cầu nguyện: ‘Thưa Đức Giê-hô-va, xin Ngài cho đứa nhỏ sống lại’. Và đứa nhỏ khởi sự thở! Ê-li bồng nó xuống lầu và nói với bà mẹ: ‘Bà ơi, hãy xem, con bà sống đây!’ Đó là lý do tại sao người mẹ sung sướng như thế.

Một nhà tiên tri quan trọng khác của Đức Giê-hô-va tên là Ê-li-sê. Ông làm phụ tá cho Ê-li. Nhưng đến lúc Đức Giê-hô-va cũng dùng Ê-li-sê để làm phép lạ. Một ngày nọ Ê-li-sê đi tới thành Su-nem, ở đây có một người đàn bà rất tử tế với ông. Sau đó bà này có một đứa con trai.

Một sáng nọ, khi lớn lên, đứa nhỏ đi ra đồng đến cùng cha nó đang làm việc. Thình lình em la lên: ‘Con đau đầu quá!’ Sau khi được bồng về nhà, đứa nhỏ chết. Người mẹ buồn làm sao! Bà liền đi kiếm nhà tiên tri Ê-li-sê.

Khi Ê-li-sê tới nơi, ông đi thẳng vô phòng đứa nhỏ chết. Ông cầu nguyện Đức Giê-hô-va, và nằm xuống trên người đứa nhỏ. Chẳng bao lâu sau thì người đứa nhỏ ấm trở lại, và em nhảy mũi bảy lần. Mẹ em sung sướng biết bao khi bước vào thấy con bà sống!

Có rất nhiều người đã chết rồi. Vì thế gia đình và bạn bè họ buồn lắm. Chúng ta không có quyền lực làm cho người chết sống lại. Nhưng Đức Giê-hô-va thì có. Sau này em sẽ học biết làm sao Ngài sẽ cho hằng triệu người sống lại.