Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 70

Giô-na và con cá lớn

Giô-na và con cá lớn

HÃY nhìn xem ông này bị chìm trong nước. Tình cảnh ông thật nguy biến, phải không? Con cá kia sắp nuốt ông rồi! Em có biết ông này là ai không? Tên ông là Giô-na. Chúng ta hãy xem làm thế nào ông gặp phải nguy biến như thế.

Giô-na là một nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va. Ít lâu sau khi Ê-li-sê chết, Đức Giê-hô-va nói với Giô-na: ‘Ngươi hãy đi tới thành lớn Ni-ni-ve kia. Dân thành đó làm ác quá đỗi, và ta muốn ngươi nói chuyện với chúng về việc này’.

Nhưng Giô-na không muốn đi. Vậy ông lên một chiếc tàu nọ đi ngược hướng thành Ni-ni-ve. Đức Giê-hô-va không hài lòng về việc Giô-na chạy trốn. Vậy Ngài gây ra một trận bão lớn. Bão dữ quá đến nỗi tàu suýt bị chìm. Mấy người lái tàu sợ lắm, và họ cầu cứu thần của họ.

Cuối cùng Giô-na nói với họ: ‘Tôi thờ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đã tạo ra trời và đất. Và tôi đang chạy trốn để khỏi làm chuyện mà Ngài bảo tôi làm’. Vậy mấy người lái tàu hỏi: ‘Chúng tôi nên làm gì cho ông đặng hết có bão đây?’

Giô-na nói: ‘Mấy ông cứ quăng tôi xuống biển, và biển sẽ yên lặng trở lại’. Mấy người lái tàu không muốn làm vậy, nhưng bão cứ mạnh thêm nên cuối cùng họ ném Giô-na khỏi tàu. Liền khi đó bão ngừng thổi và biển yên lặng trở lại.

Khi Giô-na chìm xuống nước thì có một con cá lớn nuốt ông. Nhưng ông không chết. Ông nằm trong bụng con cá ba ngày và ba đêm. Giô-na rất hối hận vì đã không vâng lời Đức Giê-hô-va bảo đi đến Ni-ni-ve. Vậy em biết ông làm gì không?

Giô-na cầu cứu Đức Giê-hô-va. Rồi Đức Giê-hô-va khiến con cá mửa Giô-na ra trên đất cạn. Sau đó Giô-na đi đến Ni-ni-ve. Chuyện này dạy chúng ta về tầm quan trọng làm theo bất cứ điều gì Đức Giê-hô-va nói, phải không?

Sách Giô-na 1-4 trong Kinh Thánh.