Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 64

Sa-lô-môn xây đền thờ

Sa-lô-môn xây đền thờ

TRƯỚC KHI chết, Đa-vít giao cho Sa-lô-môn bản họa đồ do Đức Chúa Trời hướng dẫn cách vẽ dùng để xây đền thờ cho Ngài. Vào năm thứ tư của triều vua, Sa-lô-môn khởi sự xây đền thờ, và ông xây xong trong vòng bảy năm rưỡi. Hàng chục ngàn người góp công xây đền thờ, và công trình xây cất này tốn rất nhiều tiền. Đó là vì phải dùng nhiều vàng và bạc trong dự án đó.

Đền thờ có hai phòng chính, giống như đền tạm. Nhưng các phòng này lớn gấp đôi các buồng của đền tạm. Sa-lô-môn cho người đặt hòm giao ước vào cái phòng bên trong của đền thờ, và các vật dụng khác dùng trong đền tạm thì được đặt trong phòng kia.

Khi xây xong đền thờ, một buổi lễ lớn được tổ chức. Sa-lô-môn quì gối ở phía trước đền thờ và cầu nguyện, như em thấy trong hình vẽ đây. Sa-lô-môn nói với Đức Giê-hô-va: ‘Ngay đến cả bầu trời bao la kia cũng không đủ chỗ cho Ngài thay, huống chi cái đền thờ này. Nhưng, thưa Đức Chúa Trời của con, xin Ngài vui lòng nghe dân sự Ngài khi họ xây mặt về phía nơi này đặng cầu nguyện’.

Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, thì có lửa từ trên trời sa xuống. Lửa thiêu cháy của-lễ hy sinh bằng thú vật đã dâng. Và một ánh sáng rực rỡ từ Đức Giê-hô-va rọi xuống chiếu sáng khắp đền thờ. Điều này chứng tỏ Đức Giê-hô-va đang lắng nghe và Ngài hài lòng về đền thờ và lời cầu nguyện của Sa-lô-môn. Bây giờ thì đền thờ trở thành nơi dân sự đến thờ phượng, thay thế đền tạm.

Sa-lô-môn cai trị lâu năm cách khôn ngoan, và dân sự có hạnh phúc. Nhưng Sa-lô-môn cưới nhiều người đàn bà thuộc các nước khác không thờ phượng Đức Giê-hô-va. Các em có thấy một trong các bà đó thờ cúng trước hình tượng không? Cuối cùng các người vợ Sa-lô-môn xúi giục ông cũng thờ các thần khác. Em có biết chuyện gì xảy ra khi Sa-lô-môn làm thế không? Ông không còn đối xử tử tế với dân nữa. Ông trở nên tàn nhẫn, và dân hết được hạnh phúc.

Điều này khiến Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, và Ngài phán cùng ông: ‘Ta sẽ lấy nước lại khỏi tay ngươi và ban cho một người khác. Ta sẽ không làm thế khi ngươi còn sống, nhưng trong đời của con ngươi. Nhưng ta sẽ không khiến cho hết thảy dân trong nước bỏ con ngươi đâu’. Chúng ta hãy xem chuyện này xảy ra thế nào.