Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 46

Tường thành Giê-ri-cô

Tường thành Giê-ri-cô

ĐIỀU gì làm cho tường thành Giê-ri-cô này sụp đổ? Trông giống như tường bị dội bom. Nhưng hồi đó không có bom đạn; không có ngay cả súng ống nữa. Đó là một phép lạ khác của Đức Giê-hô-va! Chúng ta hãy học xem điều gì đã xảy ra.

Hãy nghe điều Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: ‘Ngươi và quân lính ngươi hãy đi chung quanh thành. Hãy đi mỗi ngày một vòng trong sáu ngày, khiêng hòm giao ước theo. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước và thổi kèn.

‘Tới ngày thứ bảy các ngươi phải đi chung quanh thành bảy lần. Rồi hãy thổi kèn một hồi dài, rồi ra lệnh mọi người cất tiếng hô hét lớn. Và các tường thành sẽ đổ xuống hết’.

Giô-suê và dân sự làm đúng như Đức Giê-hô-va phán. Trong khi họ đi thì mọi người đều im lặng. Không ai nói lời nào. Người ta chỉ nghe thấy tiếng kèn thổi và tiếng chân bước đi. Kẻ thù của dân Đức Chúa Trời trong thành Giê-ri-cô hẳn là phải sợ hãi lắm. Em có thấy sợi dây đỏ treo nơi một cửa sổ không? Cửa sổ nhà ai thế? Đúng, Ra-háp đã làm điều mà hai người do thám đã căn dặn. Cả gia đình nàng ở trong nhà với nàng quan sát mọi sự.

Cuối cùng, tới ngày thứ bảy, sau khi đi quanh thành bảy lần, tiếng kèn thổi lên, tiếng hô hét xuất trận vang lên, và tường thành đổ xuống! Rồi Giô-suê nói: ‘Hãy giết hết mọi người trong thành và đốt thành đi! Hãy đốt hết mọi vật. Chỉ chừa lại bạc, vàng, đồng và sắt, và đưa vào kho trong lều Đức Giê-hô-va’.

Giô-suê nói với hai người do thám: ‘Hai ngươi hãy vào nhà Ra-háp, và đem nàng và cả gia đình nàng ra’. Ra-háp và gia đình nàng được cứu sống, đúng như hai người do thám đã hứa với nàng.