Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 54

Người mạnh nhất

Người mạnh nhất

EM CÓ biết tên người mạnh nhất xưa nay không? Đó là một quan xét có tên là Sam-sôn. Chính Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho ông. Ngay trước khi Sam-sôn sinh ra, Đức Giê-hô-va phán cùng mẹ ông: ‘Ít lâu nữa ngươi sẽ có một con trai. Nó sẽ dẫn đầu cuộc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin’.

Dân Phi-li-tin là dân ác sống trong xứ Ca-na-an. Chúng có nhiều chiến sĩ và chúng thật làm khổ cho dân Y-sơ-ra-ên. Một lần nọ Sam-sôn đang đi đường đến chỗ dân Phi-li-tin ở thì có một con sư tử lớn xông ra gầm thét trước mặt ông. Nhưng Sam-sôn dùng tay không giết con sư tử. Ông cũng giết chết hằng trăm người Phi-li-tin hung ác.

Sau đó Sam-sôn đi yêu một người con gái tên là Đa-li-la. Các quan trưởng của dân Phi-li-tin hứa sẽ cho Đa-li-la 1.100 nén bạc nếu nàng nói cho họ biết điều gì khiến Sam-sôn mạnh thế. Đa-li-la muốn được tất cả món tiền đó. Nàng không phải là bạn thật của Sam-sôn, hoặc của dân sự Đức Chúa Trời. Vậy nàng cứ hỏi Sam-sôn mãi điều gì khiến cho ông mạnh thế.

Cuối cùng, Đa-li-la dụ được Sam-sôn để ông nói ra bí quyết của sức mạnh ông. Ông nói: ‘Ta không bao giờ cắt tóc cả. Từ lúc ta sinh ra Đức Chúa Trời chọn ta làm tôi tớ đặc biệt gọi là người Na-xi-rê. Nếu cắt tóc tất sẽ mất hết sức lực’.

Thế là sau khi Đa-li-la biết được điều này, nàng ru Sam-sôn ngủ trên đùi nàng. Rồi nàng gọi một người đàn ông vào và cắt tóc ông. Khi Sam-sôn tỉnh dậy thì thấy đã mất hết sức lực. Rồi dân Phi-li-tin xông vào và bắt ông. Chúng móc hai con mắt ông, và bắt ông làm nô lệ cho chúng.

Một ngày kia, dân Phi-li-tin làm một lễ lớn để thờ thần Đa-gôn của chúng, và chúng vào nhà tù bắt Sam-sôn ra để chọc nhạo chơi. Trong thời gian trước đó, tóc Sam-sôn đã mọc dài trở lại. Sam-sôn nói với đứa trẻ nắm tay dẫn ông: ‘Hãy để cho ta sờ các cây cột chính của đền’. Rồi Sam-sôn cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va cho sức mạnh, và xô ngã mấy cây cột. Ông hô to: ‘Nguyện ta chết chung với dân Phi-li-tin’. Có 3.000 người Phi-li-tin dự lễ, và khi Sam-sôn khòm người xuống xô mấy cây cột thì đền sập xuống và đè chết tất cả những kẻ ác đó.