Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 43

Giô-suê trở thành người lãnh đạo

Giô-suê trở thành người lãnh đạo

MÔI-SE muốn vào xứ Ca-na-an với dân Y-sơ-ra-ên. Vậy ông cầu xin: ‘Thưa Đức Giê-hô-va, xin Ngài cho tôi băng qua Sông Giô-đanh, và nhìn thấy xứ tốt’. Nhưng Đức Giê-hô-va phán: ‘Thôi đủ rồi! Chớ nhắc lại nữa!’ Em có biết tại sao Đức Giê-hô-va nói vậy không?

Đó là vì chuyện đã xảy ra khi Môi-se đập vào tảng đá. Hãy nhớ, ông và A-rôn đã không tôn vinh Đức Giê-hô-va. Họ đã không nói với dân sự rằng chính Đức Giê-hô-va là Đấng làm nước từ trong tảng đá tuôn ra. Vì lẽ đó Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài sẽ không cho phép họ vào xứ Ca-na-an.

Vậy ít tháng sau khi A-rôn chết, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: ‘Hãy kêu Giô-suê lại đứng trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và dân sự. Và trước mặt mọi người, ngươi hãy báo cho mỗi người biết rằng Giô-suê là người lãnh đạo mới’. Môi-se làm đúng như Đức Giê-hô-va dặn, như em có thể thấy trong hình đây.

Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: ‘Hãy mạnh dạn lên, và chớ sợ. Ngươi sẽ dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an mà ta đã hứa cho chúng, và ta sẽ ở cùng ngươi’.

Sau đó Đức Giê-hô-va bảo Môi-se leo lên đỉnh Núi Nê-bô trong xứ Mô-áp. Từ đó Môi-se có thể nhìn qua Sông Giô-đanh và thấy xứ Ca-na-an đẹp đẽ. Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy là xứ mà ta đã hứa cho con cháu Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Ta để cho ngươi thấy, nhưng ta sẽ không cho ngươi vào’.

Tại trên đỉnh núi Nê-bô đó Môi-se chết. Lúc đó ông được 120 tuổi. Ông vẫn còn mạnh, và mắt ông vẫn còn tốt. Dân sự buồn lắm và khóc than vì Môi-se chết. Nhưng họ sung sướng có Giô-suê làm người lãnh đạo mới của họ.