Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 53

Lời hứa của Giép-thê

Lời hứa của Giép-thê

EM CÓ bao giờ hứa điều gì và sau đó thấy khó giữ lời không? Người đàn ông trong hình này đã bị như vậy, và đó là lý do tại sao ông buồn như thế. Người này là một quan xét can đảm của dân Y-sơ-ra-ên tên Giép-thê.

Giép-thê sống trong một thời khi mà dân Y-sơ-ra-ên không còn thờ phượng Đức Giê-hô-va nữa. Họ lại làm ác. Vậy Đức Giê-hô-va để cho dân Am-môn làm khổ họ. Điều này khiến dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va: ‘Chúng tôi đã phạm tội cùng Ngài. Xin Ngài cứu chúng tôi!’

Dân sự hối hận vì đã làm ác. Họ tỏ ra hối hận bằng cách thờ phượng Đức Giê-hô-va trở lại. Vì vậy Đức Giê-hô-va lại giúp họ.

Dân sự chọn Giép-thê làm người giúp họ đánh lại dân Am-môn hung ác. Giép-thê rất muốn Đức Giê-hô-va giúp ông đánh trận. Vậy ông hứa với Đức Giê-hô-va: ‘Nếu Ngài cho tôi thắng dân Am-môn, thì khi về tôi sẽ dâng cho Ngài người nào ra khỏi nhà tôi trước tiên để đón tôi’.

Đức Giê-hô-va nhậm lời hứa của Giép-thê, và Ngài giúp ông thắng trận. Khi Giép-thê trở về nhà, em có biết ai ra đón ông trước tiên không? Đó là con gái ông, con một của ông. Giép-thê khóc: ‘Ôi, con gái ta! Con làm ta buồn thay. Nhưng ta đã lỡ hứa với Đức Giê-hô-va rồi, và ta không thể nuốt lời’.

Khi con gái Giép-thê nghe nói về lời hứa này, thoạt đầu nàng cũng buồn. Bởi vì điều đó có nghĩa là nàng sẽ phải lìa xa cha và bạn hữu nàng. Nhưng nàng sẽ dành suốt quãng đời còn lại để phụng sự Đức Giê-hô-va trong đền tạm Ngài tại Si-lô. Vậy nàng nói với cha: ‘Nếu cha đã hứa với Đức Giê-hô-va, cha phải giữ lời’.

Vậy con gái Giép-thê đi đến Si-lô, và nàng dành suốt quãng đời còn lại cho việc phụng sự Đức Giê-hô-va trong đền tạm Ngài. Cứ mỗi năm những người đàn bà Y-sơ-ra-ên đi thăm nàng bốn ngày tại đó, và họ vui vẻ với nhau. Dân sự yêu mến con gái Giép-thê bởi vì nàng thật là một tôi tớ tốt của Đức Giê-hô-va.