Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 47

Một kẻ trộm trong dân Y-sơ-ra-ên

Một kẻ trộm trong dân Y-sơ-ra-ên

HÃY nhìn người đàn ông này chôn giấu cái gì trong lều của hắn! Một cái áo đẹp, một thỏi vàng và vài nén bạc. Hắn ta đã lấy đồ ấy trong thành Giê-ri-cô. Nhưng lẽ ra phải làm gì với các vật trong thành Giê-ri-cô nhỉ? Em có nhớ không?

Dân sự được lệnh phải hủy diệt mọi vật, trừ vàng và bạc thì giữ lại đem dâng vào kho trong đền tạm Đức Giê-hô-va. Vậy mấy kẻ này đã cãi lời Đức Chúa Trời. Họ đã trộm cắp vật thuộc về Đức Chúa Trời. Người đàn ông này tên là A-can, và mấy kẻ kia là người trong gia đình y. Chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra.

Sau khi A-can ăn cắp những vật này, Giô-suê sai binh lính đi đánh thành A-hi. Nhưng họ bị bại trận. Một số người bị giết, và số còn lại bỏ chạy. Giô-suê buồn lắm. Ông sấp mặt xuống đất và cầu nguyện Đức Giê-hô-va: ‘Tại sao Ngài đã để cho chuyện này xảy tới cho chúng tôi?’

Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hãy đứng lên! Y-sơ-ra-ên đã phạm tội. Chúng đã lấy vài vật đáng lý phải bị phó cho sự hủy diệt hoặc đưa vào đền tạm của Đức Giê-hô-va. Chúng đã lấy một cái áo đẹp và giấu nhẹm việc này. Ta sẽ không ban phước cho các ngươi cho đến khi nào các ngươi hủy diệt đồ đó và kẻ đã lấy các vật này’. Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài sẽ tỏ cho Giô-suê biết kẻ ác đó là ai.

Vậy Giô-suê nhóm dân sự lại, và Đức Giê-hô-va chỉ ra kẻ ác A-can. A-can nói: ‘Tôi đã phạm tội. Tôi thấy một cái áo đẹp, thỏi vàng và các nén bạc. Tôi thèm có mấy món đồ đó đến nỗi tôi đã lấy. Tôi chôn các vật đó ở trong lều tôi’.

Khi người ta tìm ra và đem mấy vật đó đến Giô-suê, ông nói với A-can: ‘Tại sao ngươi đã gây tai họa cho chúng ta? Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ gây tai họa cho ngươi!’ Nói đến đó thì cả dân sự ném đá A-can và cả gia đình hắn cho tới chết. Điều này cho thấy chúng ta không bao giờ nên lấy vật không thuộc về chúng ta, phải không?

Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên lại đi đánh thành A-hi. Lần này Đức Giê-hô-va giúp dân Ngài, và họ thắng trận.