Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 52

Ghê-đê-ôn và 300 binh sĩ

Ghê-đê-ôn và 300 binh sĩ

EM CÓ thấy chuyện gì xảy ra nơi đây không? Đây là những chiến sĩ của Y-sơ-ra-ên. Họ đang khòm lưng xuống uống nước. Người đứng gần họ là Quan Xét Ghê-đê-ôn. Ông nhìn xem họ uống nước cách nào.

Hãy nhìn kỹ những người ấy uống nước nhiều cách khác nhau. Người thì úp mặt xuống nước để uống. Nhưng có một người thì lấy bàn tay múc nước đưa lên miệng để uống, hầu có thể xem chừng việc gì xảy ra chung quanh. Điều này là quan trọng, vì Đức Giê-hô-va bảo Ghê-đê-ôn chỉ chọn những người nào luôn cảnh giác khi uống. Còn những người khác thì Đức Chúa Trời bảo phải cho họ đi về nhà. Chúng ta hãy xem lý do tại sao.

Thời đó dân Y-sơ-ra-ên lại gặp phải nhiều vấn đề khó khăn. Lý do vì họ không vâng lời Đức Giê-hô-va. Dân Ma-đi-an thắng thế hơn họ và làm cho họ đau khổ. Vậy dân Y-sơ-ra-ên cầu cứu cùng Đức Giê-hô-va, và Ngài nghe lời kêu cầu của họ.

Đức Giê-hô-va bảo Ghê-đê-ôn lập một đạo binh, vậy Ghê-đê-ôn triệu tập 32.000 chiến sĩ lại. Nhưng đạo binh nghịch cùng Y-sơ-ra-ên thì đông tới 135.000 người. Vậy mà Đức Giê-hô-va bảo Ghê-đê-ôn: ‘Ngươi có nhiều người quá’. Tại sao Đức Giê-hô-va lại nói thế?

Đó là vì nếu Y-sơ-ra-ên thắng trận, họ có thể nghĩ chính tự họ đã thắng trận. Họ có thể nghĩ không cần Đức Giê-hô-va giúp họ thắng. Vậy Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn: ‘Ngươi hãy bảo tất cả những người nào sợ sệt hãy đi về nhà’. Khi Ghê-đê-ôn nói vậy, 22.000 người bỏ về nhà. Vậy ông chỉ còn 10.000 người để chống lại tất cả 135.000 người lính bên kia.

Nhưng kìa! Đức Giê-hô-va lại phán: ‘Ngươi vẫn còn có nhiều người quá’. Vậy Ngài bảo Ghê-đê-ôn cho binh sĩ uống nước bên dòng nước này và cho đi về nhà tất cả những người nào uống úp mặt xuống nước. Đức Giê-hô-va hứa: ‘Ta sẽ cho ngươi thắng trận với 300 binh lính luôn cảnh giác khi uống’.

Đến lúc ra trận. Ghê-đê-ôn chia 300 lính thành ba đội. Ông cho mỗi người một cái kèn và một cái bình có cây đuốc ở bên trong. Vào khoảng nửa đêm, hết thảy họ đều bao vây quanh trại quân thù. Rồi, cùng một lúc, hết thảy họ đều thổi kèn và đập bể cái bình, và hét lớn: ‘Gươm của Đức Giê-hô-va và gươm của Ghê-đê-ôn!’ Khi quân thù thức dậy, chúng rối loạn và sợ hãi. Hết thảy chúng đều bỏ chạy, và quân Y-sơ-ra-ên thắng trận.