Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

PHẦN 3

Từ cuộc giải cứu khỏi xứ Ê-díp-tô đến thời vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên

Từ cuộc giải cứu khỏi xứ Ê-díp-tô đến thời vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên

Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi sự tù đày tại xứ Ê-díp-tô đến Núi Si-na-i, nơi đó Đức Chúa Trời ban luật pháp Ngài cho họ. Sau đó, Môi-se sai 12 người đi do thám xứ Ca-na-an. Nhưng mười người trong họ khi trở về thì báo cáo không tốt. Họ khiến dân sự muốn trở lại xứ Ê-díp-tô. Vì dân Y-sơ-ra-ên thiếu đức tin, Đức Chúa Trời phạt họ phải đi lang thang 40 năm trong đồng vắng.

Cuối cùng, Giô-suê được chọn để dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an. Để giúp họ chiếm lấy xứ này, Đức Giê-hô-va khiến cho nhiều phép lạ xảy ra. Ngài khiến cho nước Sông Giô-đanh ngừng chảy, tường thành Giê-ri-cô đổ xuống và mặt trời đứng yên một ngày trọn. Sáu năm sau, họ giành được xứ khỏi tay dân Ca-na-an.

Bắt đầu với Giô-suê, các quan xét cai trị nước Y-sơ-ra-ên trong 356 năm. Chúng ta học biết về nhiều người trong họ, kể cả Ba-rác, Ghê-đê-ôn, Giép-thê, Sam-sôn và Sa-mu-ên. Chúng ta cũng học biết về một số đàn bà như Ra-háp, Đê-bô-ra, Gia-ên, Ru-tơ, Na-ô-mi và Đa-li-la. Tổng cộng Phần BA này kể lại 396 năm lịch sử.

 

TRONG PHẦN NÀY

CHUYỆN SỐ 34

Một loại thức ăn mới

Đây là loại thực phẩm đặc biệt rơi từ trên trời xuống do Đức Chúa Trời ban.

CHUYỆN SỐ 35

Đức Giê-hô-va ban Luật Pháp

Hai điều răn nào lớn nhất trong Mười Điều Răn?

CHUYỆN SỐ 36

Con bò vàng

Tại sao con người tôn thờ một bức tượng được làm từ bông tai nấu chảy?

CHUYỆN SỐ 37

Một lều tạm để thờ phượng

Một căn phòng nhỏ bên trong có hòm giao ước.

CHUYỆN SỐ 38

Mười hai người do thám

Mười người do thám nói một điều, nhưng hai người trong số họ nói khác. Dân Y-sơ-ra-ên tin ai?

CHUYỆN SỐ 39

Cây gậy của A-rôn trổ hoa

Làm thế nào một cây gỗ có thể trổ hoa kết quả chỉ trong một đêm?

CHUYỆN SỐ 40

Môi-se đập vào đá

Môi-se đã làm được, nhưng ông cũng khiến Đức Giê-hô-va nổi giận.

CHUYỆN SỐ 41

Con rắn bằng đồng

Tại sao Đức Chúa Trời phái những con rắn độc cắn dân Y-sơ-ra-ên?

CHUYỆN SỐ 42

Con lừa biết nói

Con lừa thấy điều gì đó mà Ba-la-am không thể thấy.

CHUYỆN SỐ 43

Giô-suê trở thành người lãnh đạo

Môi-se vẫn còn khỏe mạnh, vậy tại sao Giô-suê thay thế ông?

CHUYỆN SỐ 44

Ra-háp giấu những người do thám

Làm thế nào Ra-háp giúp hai người do thám và bà xin họ điều gì?

CHUYỆN SỐ 45

Băng qua Sông Giô-đanh

Một phép lạ xảy ra khi các thầy tế lễ bước xuống nước.

CHUYỆN SỐ 46

Tường thành Giê-ri-cô

Làm thế nào một sợi dây đỏ có thể giữ tường thành không đổ xuống?

CHUYỆN SỐ 47

Một kẻ trộm trong dân Y-sơ-ra-ên

Một người xấu có thể đem rắc rối cho cả quốc gia không?

CHUYỆN SỐ 48

Dân Ga-ba-ôn khôn ngoan

Họ lừa Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên lập lời hứa với họ, nhưng dân Y-sơ-ra-ên giữ lời hứa của mình.

CHUYỆN SỐ 49

Mặt trời dừng lại

Đức Giê-hô-va đã làm cho Giô-suê một điều mà trước đây và sau này cũng không có.

CHUYỆN SỐ 50

Hai người đàn bà can đảm

Ba-rác dẫn đội quân Y-sơ-ra-ên đi nghênh chiến, vậy tại sao Gia-ên được danh tiếng?

CHUYỆN SỐ 51

Ru-tơ và Na-ô-mi

Ru-tơ rời quê hương của mình để ở với Na-ô-mi và phụng sự Đức Giê-hô-va.

CHUYỆN SỐ 52

Ghê-đê-ôn và 300 binh sĩ

Đức Chúa Trời chọn các thành viên cho một đạo binh nhỏ bằng cách dùng một thử nghiệm lạ lùng là bảo họ uống nước.

CHUYỆN SỐ 53

Lời hứa của Giép-thê

Lời hứa của ông với Đức Giê-hô-va không chỉ liên quan đến ông mà còn con gái ông nữa.

CHUYỆN SỐ 54

Người mạnh nhất

Làm thế nào Đa-li-la biết được bí mật của sức mạnh Sam-sôn?

CHUYỆN SỐ 55

Một trẻ nhỏ phụng sự Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời dùng em trẻ Sa-mu-ên để báo một thông điệp nhức nhối cho thầy tế lễ thượng phẩm Hê-li.