Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 26

Gióp trung thành với Đức Chúa Trời

Gióp trung thành với Đức Chúa Trời

EM CÓ cảm thấy buồn cho người bệnh này không? Tên ông là Gióp, và người đàn bà này là vợ ông. Em có biết bà ta nói gì với Gióp không? ‘Hãy nguyền rủa Đức Chúa Trời và chết đi’. Hãy xem tại sao bà ta lại nói như thế, và tại sao Gióp đau khổ nhiều thế.

Gióp là một người trung thành vâng lời Đức Giê-hô-va. Ông sống tại xứ Út-xơ, không xa xứ Ca-na-an. Đức Giê-hô-va yêu mến Gióp lắm, nhưng có kẻ ghét người. Em biết kẻ đó là ai không?

Đó là Sa-tan Ma-quỉ. Hãy nhớ, Sa-tan là thiên sứ ác ghét Đức Giê-hô-va. Hắn xúi giục được A-đam và Ê-va cãi lời Đức Giê-hô-va, và hắn nghĩ hắn cũng có thể khiến cho mọi người khác cãi lời Đức Giê-hô-va nữa. Nhưng hắn có làm được không? Không. Hãy nghĩ đến nhiều người đàn ông và đàn bà trung thành mà chúng ta đã học biết. Em có thể kể tên được bao nhiêu người?

Sau khi Gia-cốp và Giô-sép chết ở xứ Ê-díp-tô, Gióp là người trung thành nhất với Đức Giê-hô-va trên khắp trái đất. Đức Giê-hô-va muốn Sa-tan biết rằng hắn không thể khiến cho mọi người đều trở nên ác, vậy Ngài nói: ‘Hãy nhìn Gióp. Hãy xem người trung thành với ta biết bao!’

Sa-tan lập luận: ‘Nó trung thành vì Ngài ban phước cho nó và nó có nhiều thứ tốt. Nhưng nếu Ngài lấy đi hết những thứ đó, nó sẽ nguyền rủa Ngài ngay’.

Vậy Đức Giê-hô-va phán: ‘Cho ngươi lấy đi hết những thứ đó. Cho ngươi làm mọi điều ác mà ngươi muốn làm cho người. Để xem người có nguyền rủa ta chăng. Nhưng ngươi không được giết Gióp’.

Trước nhất, Sa-tan khiến Gióp bị cướp hết đàn bò, chiên và lạc đà. Rồi hắn giết mười người con trai và con gái Gióp trong một trận cuồng phong. Kế đến, Sa-tan khiến Gióp bị một bệnh khủng khiếp. Gióp đau khổ nhiều lắm. Đó là lý do tại sao vợ Gióp nói với người: ‘Hãy nguyền rủa Đức Chúa Trời và chết đi’. Nhưng Gióp nhất định không làm thế. Cũng có ba người bạn giả của Gióp đến nói với người rằng người đã ăn ở ác. Nhưng Gióp vẫn giữ sự trung thành.

Điều đó làm Đức Giê-hô-va rất sung sướng, và sau đó Ngài ban phước cho Gióp, như em có thể thấy trong hình vẽ. Ngài chữa cho ông lành bệnh. Gióp có thêm mười người con đẹp nữa, và có lại nhiều bò, chiên và lạc đà gấp hai lần hồi trước.

Em sẽ luôn luôn trung thành với Đức Giê-hô-va như Gióp không? Nếu em trung thành, Đức Chúa Trời cũng sẽ ban phước cho em. Em sẽ có thể sống đời đời khi toàn thể trái đất sẽ trở nên xinh đẹp như vườn Ê-đen.