Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 33

Băng qua Biển Đỏ

Băng qua Biển Đỏ

HÃY nhìn xem điều gì xảy ra! Đó là Môi-se tay cầm gậy giơ ra trên Biển Đỏ. Những người ở an toàn với ông trên bờ là dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng Pha-ra-ôn và tất cả binh mã bị chết chìm dưới biển. Chúng ta hãy xem lại đầu đuôi câu chuyện.

Như chúng ta đã học biết, Pha-ra-ôn bảo dân Y-sơ-ra-ên ra đi khỏi xứ sau khi Đức Chúa Trời giáng tai vạ thứ mười xuống dân Ê-díp-tô. Khoảng chừng 600.000 đàn ông Y-sơ-ra-ên ra đi, có cả đàn bà và trẻ con đi cùng. Ngoài ra còn có đông đảo người thuộc các dân khác cũng tin theo Đức Giê-hô-va và ra đi cùng với dân Y-sơ-ra-ên. Hết thảy họ đều dẫn chiên, dê và bò đi theo.

Trước khi ra đi, dân Y-sơ-ra-ên xin dân Ê-díp-tô cho họ quần áo và đồ vật bằng vàng và bạc. Dân Ê-díp-tô rất đỗi sợ hãi, vì cớ tai vạ cuối cùng giáng trên họ. Vậy họ đem cho dân Y-sơ-ra-ên bất cứ món gì mà dân này xin.

Ít ngày sau dân Y-sơ-ra-ên đi đến Biển Đỏ. Họ dừng lại nghỉ. Trong khi đó Pha-ra-ôn và mọi người của vua bắt đầu thấy tiếc vì đã để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Chúng nói: ‘Chúng ta đã thả hết nô lệ!’

Vậy Pha-ra-ôn đổi ý một lần nữa. Vua lập tức sửa soạn xe trận và binh mã. Rồi vua bắt đầu đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên với 600 xe đặc biệt và tất cả các loại xe khác của Ê-díp-tô.

Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy Pha-ra-ôn và binh kỵ đuổi theo, họ rất sợ hãi. Không còn đường chạy trốn. Một phía là Biển Đỏ, phía kia là quân Ê-díp-tô ào tới. Nhưng Đức Giê-hô-va đặt một đám mây che phủ giữa dân sự Ngài và quân Ê-díp-tô. Vậy quân Ê-díp-tô không thấy dân Y-sơ-ra-ên ở đâu mà tấn công.

Rồi Đức Giê-hô-va phán bảo Môi-se giơ cây gậy ra trên Biển Đỏ. Khi ông làm thế, Đức Giê-hô-va khiến cho một luồng gió đông thổi mạnh. Nước biển rẽ ra, và nước dựng đứng lại ở hai bên.

Rồi dân Y-sơ-ra-ên khởi sự băng qua biển chỗ cạn khô. Sau nhiều giờ thì hằng triệu người và thú vật của họ băng qua an toàn tới bờ bên kia. Cuối cùng quân Ê-díp-tô lại thấy được Y-sơ-ra-ên. Kìa, những người nô lệ cũ này đang chạy thoát! Vậy chúng liền ùa xuống biển đuổi theo họ.

Khi đó Đức Chúa Trời khiến các bánh xe của chúng bị tuột ra. Quân Ê-díp-tô rất sợ và bắt đầu gào thét: ‘Đức Giê-hô-va đánh lại chúng ta thay người Y-sơ-ra-ên. Mau chạy lui ra khỏi đây!’ Nhưng quá trễ rồi.

Đây là lúc Đức Giê-hô-va bảo Môi-se cầm gậy giơ ra trên Biển Đỏ, như em thấy trong hình vẽ. Và khi Môi-se làm thế, các bức tường bằng nước bắt đầu đổ ập xuống trở lại và lấp hết quân Ê-díp-tô và xe của chúng. Toàn thể đạo binh đã đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên trong lòng biển. Và không một ai trong quân Ê-díp-tô sống sót ra khỏi biển!

Toàn thể dân sự Đức Chúa Trời sung sướng làm sao vì được cứu thoát! Những người đàn ông cất tiếng hát một bài ca tạ ơn Đức Giê-hô-va: ‘Đức Giê-hô-va đã lập một chiến công oai hùng. Ngài đã ném ngựa và những kẻ cỡi ngựa xuống biển’. Chị của Môi-se là Mi-ri-am cầm trống, và tất cả những người đàn bà cầm trống của họ theo bà. Và họ nhảy múa vui vẻ, họ hát giống như những người đàn ông: ‘Đức Giê-hô-va đã lập một chiến công oai hùng. Ngài đã ném ngựa và những kẻ cỡi ngựa xuống biển’.