Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 29

Tại sao Môi-se chạy trốn?

Tại sao Môi-se chạy trốn?

HÃY nhìn Môi-se chạy trốn khỏi xứ Ê-díp-tô. Em có thấy mấy kẻ kia đuổi theo ông không? Em có biết tại sao họ muốn giết ông không? Chúng ta hãy xem tại sao nhé.

Môi-se lớn lên trong nhà của Pha-ra-ôn, vua cai trị xứ Ê-díp-tô. Ông trở nên một người rất khôn ngoan và nổi tiếng. Môi-se biết mình không phải là người Ê-díp-tô, nhưng cha mẹ thật của ông là những người nô lệ Y-sơ-ra-ên.

Một ngày nọ khi 40 tuổi, Môi-se quyết định đi thăm xem dân của ông ra sao. Họ bị đối đãi cực khổ quá. Ông thấy một người Ê-díp-tô đánh đập một người nô lệ Y-sơ-ra-ên. Môi-se nhìn chung quanh, khi ông không thấy có ai canh, ông bèn đánh người Ê-díp-tô, và người này lăn ra chết. Rồi Môi-se giấu thây hắn trong cát.

Hôm sau Môi-se đi thăm dân mình lần nữa. Ông nghĩ ông có thể giúp họ để họ khỏi làm nô lệ nữa. Nhưng ông thấy hai người Y-sơ-ra-ên đánh nhau, vậy Môi-se nói với người có lỗi: ‘Tại sao ngươi đánh anh em mình?’

Người kia nói: ‘Ai lập ngươi làm quan cai trị và xét xử chúng ta? Ngươi định giết ta như hôm qua ngươi giết tên Ê-díp-tô kia sao?’

Bây giờ Môi-se đâm ra sợ. Ông biết việc ông giết người Ê-díp-tô kia đã bị lộ. Ngay cả Pha-ra-ôn đã nghe biết và sai người đi giết Môi-se. Đó là lý do tại sao Môi-se phải chạy trốn khỏi xứ Ê-díp-tô.

Khi Môi-se rời xứ Ê-díp-tô, ông đi thật xa tới xứ Ma-đi-an. Rồi ông gặp gia đình Giê-trô, và cưới một trong các con gái ông này tên là Sê-phô-ra làm vợ. Môi-se trở thành người chăn chiên cho Giê-trô. Ông sống tại xứ Ma-đi-an 40 năm. Bây giờ ông được 80 tuổi. Rồi một ngày nọ khi Môi-se đang chăn chiên cho Giê-trô, có một chuyện lạ lùng xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời của Môi-se. Hãy lật sang trang sau, và chúng ta xem chuyện lạ lùng này là gì nhé.