Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 13

Áp-ra-ham, bạn của Đức Chúa Trời

Áp-ra-ham, bạn của Đức Chúa Trời

MỘT trong những nơi mà người ta đến ở sau trận Nước Lụt có tên là U-rơ. Nơi này trở thành một thành phố quan trọng có nhiều nhà xinh đẹp. Nhưng dân thành ấy thờ các thần giả. Hồi còn ở Ba-bên họ cũng đã làm vậy rồi. Dân thành U-rơ và Ba-bên không giống Nô-ê và con trai là Sem, hai người này luôn luôn phụng sự Đức Giê-hô-va.

Cuối cùng, 350 năm sau trận Nước Lụt, người trung thành Nô-ê chết. Chỉ hai năm sau thì có một người sinh ra, người mà em thấy trong hình vẽ bên đây. Đối với Đức Chúa Trời thì ông là một người rất đặc biệt. Tên ông là Áp-ra-ham. Ông sống với gia đình ông tại thành U-rơ kia.

Một ngày nọ, Đức Giê-hô-va phán với Áp-ra-ham: ‘Ngươi hãy ra khỏi thành U-rơ và rời bỏ bà con ngươi và đi đến một xứ mà ta sẽ chỉ cho’. Áp-ra-ham có vâng lời Đức Chúa Trời và rời bỏ mọi tiện nghi của thành U-rơ không? Có, Áp-ra-ham đã vâng lời. Và chính vì Áp-ra-ham luôn luôn vâng lời Đức Chúa Trời nên ông trở thành người được gọi là bạn của Đức Chúa Trời.

Một số người trong gia đình Áp-ra-ham cùng đi khỏi thành U-rơ với ông. Cha ông là Tha-rê và cháu trai ông là Lót cũng cùng đi. Và, dĩ nhiên, vợ Áp-ra-ham là Sa-ra cũng đi nữa. Rồi cả thảy họ đến một nơi gọi là Cha-ran, tại đấy Tha-rê chết. Họ đã đi khỏi thành U-rơ xa lắm rồi.

Sau đó ít lâu Áp-ra-ham và người nhà ông rời Cha-ran đi đến một xứ tên là Ca-na-an. Nơi đó Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ ban cho con cháu ngươi xứ này’. Áp-ra-ham ở lại xứ Ca-na-an và sống trong lều.

Đức Chúa Trời bắt đầu giúp Áp-ra-ham có thêm nhiều bầy chiên cùng các thú vật khác và hàng trăm tôi tớ. Nhưng ông và Sa-ra thì lại không con.

Khi Áp-ra-ham được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta hứa rằng ngươi sẽ trở nên cha của nhiều dân tộc’. Nhưng làm sao được, vì Áp-ra-ham và Sa-ra già quá rồi không đẻ con được nữa mà?