Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

PHẦN 2

Từ trận Nước Lụt đến cuộc giải cứu khỏi xứ Ê-díp-tô

Từ trận Nước Lụt đến cuộc giải cứu khỏi xứ Ê-díp-tô

Chỉ có tám người sống sót qua trận Nước Lụt, nhưng với thời gian, dân số tăng lên đến hàng ngàn người. Rồi, 352 năm sau trận Nước Lụt, Áp-ra-ham sinh ra. Chúng ta học biết Đức Chúa Trời giữ lời hứa thế nào với Áp-ra-ham khi ban cho ông một con trai tên là Y-sác. Rồi trong hai con trai của Y-sác, Đức Chúa Trời đã chọn Gia-cốp.

Gia-cốp có một gia đình đông 12 con trai và một số con gái. Mười người con trai của Gia-cốp ghét em trai của họ là Giô-sép và bán chàng làm nô lệ tại Ê-díp-tô. Về sau Giô-sép trở thành một vị quan cao trọng tại xứ Ê-díp-tô. Đến khi có một nạn đói trầm trọng xảy ra, Giô-sép thử lòng các anh mình để xem họ có thay đổi tâm tính hay không. Cuối cùng, cả gia đình Gia-cốp, tức người Y-sơ-ra-ên, dọn đến xứ Ê-díp-tô sinh sống. Điều đó xảy ra 290 năm sau khi Áp-ra-ham sinh ra.

Suốt 215 năm kế đó, dân Y-sơ-ra-ên sống tại xứ Ê-díp-tô. Sau khi Giô-sép chết, họ trở thành nô lệ ở đó. Sau đó, Môi-se sinh ra, và Đức Chúa Trời dùng ông để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô. Tổng cộng Phần HAI này kể lại 857 năm lịch sử.

 

TRONG PHẦN NÀY

CHUYỆN SỐ 11

Cái cầu vồng đầu tiên

Khi thấy cầu vồng, bạn nhớ đến điều gì?

CHUYỆN SỐ 12

Người ta xây một tháp lớn

Đức Chúa Trời không hài lòng và sự trừng phạt ông vẫn còn ảnh hưởng đến con người ngày nay.

CHUYỆN SỐ 13

Áp-ra-ham, bạn của Đức Chúa Trời

Tại sao Áp-ra-ham rời bỏ ngôi nhà tiện nghi để phần đời còn lại sống trong lều?

CHUYỆN SỐ 14

Đức Chúa Trời thử đức tin Áp-ra-ham

Tại sao Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham hy sinh con trai ông là Y-sác?

CHUYỆN SỐ 15

Vợ Lót nhìn lại phía sau

Gương của bà có thể dạy chúng ta bài học giá trị nào?

CHUYỆN SỐ 16

Y-sác lấy vợ hiền

Điều gì khiến Rê-bê-ca là một người vợ tốt? Vì bà đẹp hoặc điều gì khác?

CHUYỆN SỐ 17

Hai trẻ sinh đôi khác tánh

Cha là Y-sác thương Ê-sau nhiều lắm nhưng mẹ của họ Rê-bê-ca thương Gia-cốp hơn.

CHUYỆN SỐ 18

Gia-cốp đến Cha-ran

Gia-cốp lấy Lê-a trước dù ông yêu Ra-chên.

CHUYỆN SỐ 19

Gia-cốp có gia đình đông con

Có phải tên của 12 chi phái Y-sơ-ra-ên gọi theo tên 12 người con của Gia-cốp không?

CHUYỆN SỐ 20

Đi-na bị tai họa

Tất cả bắt đầu với những người bạn xấu.

CHUYỆN SỐ 21

Các anh của Giô-sép ghét chàng

Điều gì có thể khiến họ muốn giết em trai của mình?

CHUYỆN SỐ 22

Giô-sép bị bỏ tù

Ông được đưa đến đó không phải vì vi phạm luật pháp nhưng vì ông làm điều đúng.

CHUYỆN SỐ 23

Các giấc mơ của Pha-ra-ôn

Bảy con bò và bảy gié lúa có điểm chung nào?

CHUYỆN SỐ 24

Giô-sép thử các anh mình

Làm thế nào ông biết liệu họ thật sự thay đổi từ lúc họ bán ông làm nô lệ?

CHUYỆN SỐ 25

Cả gia đình dọn đến xứ Ê-díp-tô

Tại sao các thành viên trong gia đình của Gia-cốp được gọi là dân Y-sơ-ra-ên thay vì dân Gia-cốp?

CHUYỆN SỐ 26

Gióp trung thành với Đức Chúa Trời

Gióp mất tài sản, sức khỏe và tất cả con cái. Có phải Đức Chúa Trời trừng phạt Gióp?

CHUYỆN SỐ 27

Một vua ác cai trị xứ Ê-díp-tô

Tại sao ông ra lệnh cho dân của mình phải giết tất cả các bé trai người Y-sơ-ra-ên?

CHUYỆN SỐ 28

Em nhỏ Môi-se được cứu sống

Mẹ của ông tìm cách cứu con dưới lệnh giết tất cả các bé trai người Y-sơ-ra-ên.

CHUYỆN SỐ 29

Tại sao Môi-se chạy trốn?

Khi được 40 tuổi, Môi-se nghĩ rằng ông đã sẵn sàng cứu dân Y-sơ-ra-ên, nhưng chưa đến lúc.

CHUYỆN SỐ 30

Bụi gai cháy

Dùng nhiều phép lạ, Đức Chúa Trời bảo Môi-se rằng đã đến lúc ông dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô.

CHUYỆN SỐ 31

Môi-se và A-rôn gặp Pha-ra-ôn

Tại sao Pha-ra-ôn không nghe Môi-se và thả cho dân Y-sơ-ra-ên đi?

CHUYỆN SỐ 32

Mười tai vạ

Đức Chúa Trời hành hại Ê-díp-tô bằng 10 tai vạ, tất cả vì Pha-ra-ôn ngoan cố không để dân Y-sơ-ra-ên đi.

CHUYỆN SỐ 33

Băng qua Biển Đỏ

Môi-se rẽ Biển Đỏ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên băng qua trên đất khô.