Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 8

Những người khổng lồ trên đất

Những người khổng lồ trên đất

NẾU có một người nào tiến lại gần em và hắn cao đụng nóc nhà thì em nghĩ sao? Đấy quả là một người khổng lồ! Một thời trên trái đất thật sự đã có những người khổng lồ như vậy. Kinh Thánh cho biết rằng chúng có cha là các thiên sứ từ trên trời xuống. Nhưng làm sao có thể được?

Em hãy nhớ, thiên sứ ác tên là Sa-tan lúc nào cũng lo gây rối. Thậm chí hắn còn cố lôi kéo nhiều thiên sứ khác của Đức Chúa Trời theo con đường xấu. Thế rồi một số thiên sứ ấy bắt đầu nghe Sa-tan. Họ bỏ công việc mà Đức Chúa Trời giao cho họ làm ở trên trời. Họ xuống trái đất và mặc lấy thân thể loài người. Em có biết tại sao họ làm thế không?

Kinh Thánh cho biết là bởi vì các con ấy của Đức Chúa Trời nhìn thấy đàn bà con gái trên đất xinh đẹp và muốn sống chung với họ. Bởi vậy họ xuống đây và cưới những người này làm vợ. Kinh Thánh nói làm vậy là bậy bạ, vì Đức Chúa Trời tạo ra các thiên sứ để họ sống trên trời.

Khi các thiên sứ ấy có con với vợ họ, những đứa con ấy khác thường. Ban đầu chúng có thể không khác mấy. Nhưng chúng cứ lớn lên và lớn lên, rồi mạnh thêm và mạnh thêm cho đến khi thành những người khổng lồ.

Những người khổng lồ ấy ác lắm. Và vì chúng vừa lớn vừa mạnh như thế, chúng thường làm hại người khác. Chúng cố ép người ta làm ác giống như chúng.

Hê-nóc chết rồi, nhưng trên đất lúc đó có một người tốt. Tên ông là Nô-ê. Ông luôn luôn làm điều Đức Chúa Trời muốn ông làm.

Một ngày nọ Đức Chúa Trời nói với Nô-ê là sắp đến lúc Ngài hủy diệt hết thảy những kẻ ác. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cứu Nô-ê, gia đình ông và nhiều loại thú vật. Chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời sẽ cứu thế nào.