Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 5

Một cuộc sống khó nhọc bắt đầu

Một cuộc sống khó nhọc bắt đầu

SỐNG bên ngoài vườn Ê-đen, A-đam và Ê-va gặp rất nhiều khó khăn. Họ phải làm việc vất vả mới có đủ đồ ăn. Thay vì cây ăn trái xinh đẹp họ thấy nhiều cây gai và bụi gai mọc lên chung quanh họ. Đó là điều xảy ra khi A-đam và Ê-va cãi lời Đức Chúa Trời và ngưng làm bạn với Ngài.

Nhưng tệ hơn nữa, A-đam và Ê-va bắt đầu chết. Hãy nhớ là Đức Chúa Trời có cảnh cáo họ rằng nếu ăn trái cây nọ thì sẽ chết. Vậy ngay trong ngày họ ăn, họ bắt đầu chết. Không nghe lời Đức Chúa Trời thật dại dột làm sao!

Tất cả các con của A-đam và Ê-va đều sinh ra sau khi Đức Chúa Trời đuổi cha mẹ chúng ra khỏi vườn Ê-đen. Điều này có nghĩa là các con ấy cũng phải già đi và chết.

Phải chi A-đam và Ê-va đã vâng lời Đức Giê-hô-va thì đời sống của họ và con cái họ sẽ hạnh phúc biết mấy! Đáng lẽ tất cả họ có thể sống đời đời trong hạnh phúc trên đất. Đáng lẽ không ai phải già đi, mắc bệnh và chết.

Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được sống đời đời trong hạnh phúc, và Ngài hứa trong tương lai họ sẽ được như vậy. Không những toàn thể trái đất sẽ trở nên xinh đẹp, mà mọi người sẽ được mạnh khỏe. Và mọi người trên đất lúc ấy sẽ là bạn tốt của người đồng loại và của Đức Chúa Trời.

Nhưng Ê-va không còn là bạn của Đức Chúa Trời nữa. Vì thế, bà không sinh con một cách dễ dàng được. Bà phải chịu đau đớn. Chắc chắn cãi lời Đức Giê-hô-va đem lại cho bà nhiều đau khổ, em đồng ý chứ?

A-đam và Ê-va sinh nhiều con trai và con gái. Khi sinh con trai đầu lòng, họ đặt tên là Ca-in. Họ đặt tên con trai thứ hai là A-bên. Chuyện gì đã xảy ra cho chúng? Em có biết không?