Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 3

Người đàn ông và người đàn bà đầu tiên

Người đàn ông và người đàn bà đầu tiên

EM CÓ thấy hình này có điều gì khác thường không? Đúng rồi, hình này có thêm người ta. Đây là người đàn ông và người đàn bà đầu tiên. Ai tạo ra họ? Đức Chúa Trời đã tạo ra họ đấy. Em có biết tên của Đức Chúa Trời là gì không? Ngài có tên là Đức Giê-hô-va. Còn người đàn ông tên là A-đam, và người đàn bà là Ê-va.

Hãy xem Giê-hô-va Đức Chúa Trời tạo ra A-đam như thế nào nhé. Ngài lấy bụi đất nắn ra một thân hình con người hoàn toàn, một thân thể người đàn ông. Sau đó Ngài thổi hơi vào mũi ông, và A-đam thành ra một người sống.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời giao cho A-đam làm một công việc. Ngài bảo A-đam đặt tên cho các loài thú vật. A-đam có lẽ đã ngắm xem những con thú một thời gian khá lâu để chọn tên thích hợp cho mỗi con. Trong khi A-đam đặt tên cho các thú vật, ông đã bắt đầu nhận ra một điều. Em có biết đó là điều gì không?

Con thú nào cũng có bạn. Có con voi cha và con voi mẹ, có con sư tử cha và con sư tử mẹ. Nhưng A-đam thì chẳng có ai làm bạn cả. Bởi vậy Đức Giê-hô-va khiến cho A-đam ngủ thật say, rồi Ngài lấy một chiếc xương sườn của A-đam. Đức Giê-hô-va dùng chiếc xương sườn để tạo ra một người đàn bà cho A-đam, và người đàn bà này trở thành vợ ông.

Giờ đây thì A-đam sung sướng biết bao! Và em hãy nghĩ xem Ê-va hẳn vui mừng đến thế nào vì được sống trong một khu vườn xinh đẹp như vậy! Giờ đây họ có thể sinh ra con cái, và rồi tất cả cùng sống với nhau trong hạnh phúc.

Đức Giê-hô-va muốn A-đam và Ê-va được sống đời đời. Ngài muốn họ làm cho khắp trái đất trở nên xinh đẹp như khu vườn Ê-đen. Khi nghĩ đến công việc này, A-đam và Ê-va chắc phải lấy làm sung sướng biết bao! Em có thích được góp phần làm cho trái đất thành một khu vườn xinh đẹp không? Nhưng hạnh phúc của A-đam và Ê-va chẳng kéo dài bao lâu. Chúng ta hãy xem tại sao vậy.