Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

PHẦN 1

Từ sự sáng tạo đến trận Nước Lụt

Từ sự sáng tạo đến trận Nước Lụt

Các từng trời và trái đất do đâu mà có? Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cũng như nhiều thứ khác trên trái đất đã từ đâu mà ra? Kinh Thánh trả lời thật đúng khi nói mọi vật ấy đều do Đức Chúa Trời tạo ra. Do đó cuốn sách này bắt đầu bằng những câu chuyện Kinh Thánh kể về sự sáng tạo.

Chúng ta được biết rằng Đức Chúa Trời trước tiên đã tạo ra những vị thần linh tương tự như Ngài. Họ là các thiên sứ. Còn trái đất thì được tạo ra cho loài người ở. Do đó Đức Chúa Trời đã tạo ra người đàn ông tên là A-đam và người đàn bà tên là Ê-va rồi để họ sống trong một vườn xinh đẹp. Nhưng họ đã cãi lời Đức Chúa Trời và mất quyền được tiếp tục sống.

Tóm lại, từ sự sáng tạo A-đam cho đến trận Nước Lụt lớn (Đại Hồng Thủy) là 1.656 năm. Trong khoảng thời gian này có nhiều kẻ xấu xa, gian ác. Trên trời thì có những thần linh vô hình là Sa-tan và các thiên sứ ác. Còn dưới đất thì có Ca-in và nhiều người ác khác, kể cả một số người có sức mạnh khác thường. Nhưng trên trái đất cũng có những người tốt, như A-bên, Hê-nóc và Nô-ê. Trong Phần MỘT chúng ta sẽ đọc về tất cả những người ấy cùng các điều xảy ra trong thời họ.

 

TRONG PHẦN NÀY

CHUYỆN SỐ 1

Đức Chúa Trời bắt đầu làm ra mọi vật

Câu chuyện về sự sáng tạo thời ban đầu thì dễ hiểu và lôi cuốn—ngay cả với trẻ em.

CHUYỆN SỐ 2

Một khu vườn xinh đẹp

Sách Sáng-thế Ký cho biết Đức Chúa Trời tạo Ê-đen thành một nơi rất đặc biệt. Đức Chúa Trời muốn cả trái đất giống như khu vườn xinh đẹp đó.

CHUYỆN SỐ 3

Người đàn ông và người đàn bà đầu tiên

Đức Chúa Trời tạo ra A-đam và Ê-va và cho họ sống trong khu vườn Ê-đen. Họ trở thành cặp vợ chồng đầu tiên.

CHUYỆN SỐ 4

Tại sao họ bị đuổi khỏi vườn Ê-đen?

Trong Kinh Thánh, sách Sáng-thế Ký kể cho chúng ta biết làm sao địa đàng ban đầu bị mất.

CHUYỆN SỐ 5

Một cuộc sống khó nhọc bắt đầu

Ở ngoài vườn Ê-đen, A-đam và Ê-va phải đối mặt với nhiều vấn đề. Nếu vâng lời Đức Chúa Trời, thì cuộc sống của họ và con cái họ được hạnh phúc.

CHUYỆN SỐ 6

Một người con tốt và một người con xấu

Câu chuyện về Ca-in và A-bên, được tường thuật trong sách Sáng-thế Ký, dạy chúng ta về loại người mình nên làm—và thay đổi thái độ trước khi quá muộn.

CHUYỆN SỐ 7

Một người can đảm

Gương của Hê-nóc cho thấy bạn có thể làm điều đúng ngay cả mọi người xung quanh làm điều xấu.

CHUYỆN SỐ 8

Những người khổng lồ trên đất

Sách Sáng-thế Ký chương 6 kể về người khổng lồ làm hại người khác. Những người khổng lồ đó, gọi là người Nê-phi-lim, là con cái của các thiên sứ phản nghịch và lấy hình dạng con người.

CHUYỆN SỐ 9

Nô-ê đóng tàu

Nô-ê và gia đình ông sống sót qua nước lụt vì họ vâng lời Đức Chúa Trời khi những người khác không lắng nghe.

CHUYỆN SỐ 10

Trận Nước Lụt lớn

Mọi người cười nhạo lời cảnh báo của Nô-ê. Nhưng họ không còn cười khi nước từ trời đổ xuống! Hãy tìm hiểu làm thế nào con tàu của Nô-ê đã cứu ông và gia đình cùng nhiều loài vật.