Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tìm đâu lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng?

Tìm đâu lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng?

Có thể tìm nơi...

  • khoa học?

  • triết học?

  • Kinh Thánh?

 MỘT NGƯỜI VIẾT KINH THÁNH CẦU XIN ĐỨC CHÚA TRỜI

“Xin ngài ban cho trí hiểu... Lời ngài là sự thật”.—Thi-thiên 119:144, 160, Bản dịch Thế Giới Mới.

Kinh Thánh đang giúp hàng triệu người tìm được lời giải đáp.

Quý vị có muốn được giúp đỡ như những người đó không?

Trang web jw.org® có thể giúp quý vị.

 QUÝ VỊ QUAN TÂM CÂU NÀO NHẤT TRONG NHỮNG CÂU HỎI QUAN TRỌNG SAU?

Tìm lời giải đáp từ Kinh Thánh cho những câu hỏi trên tại jw.org.

(Vào mục KINH THÁNH GIÚP BẠN › KINH THÁNH GIẢI ĐÁP)