Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 47

Làm sao chúng ta biết Ha-ma-ghê-đôn gần đến?

Làm sao chúng ta biết Ha-ma-ghê-đôn gần đến?

EM BIẾT dấu hiệu là gì phải không?— Trong Chương 46, chúng ta đã đọc về dấu hiệu Đức Giê-hô-va đã dùng để cho biết Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt thế gian bằng nước lụt một lần nữa. Các sứ đồ cũng xin một dấu hiệu để có thể biết khi nào Chúa Giê-su trở lại và khi nào tận thế gần đến.—Ma-thi-ơ 24:3.

Vì Chúa Giê-su ở trên trời, mắt phàm không thấy được, nên người ta cần dấu hiệu có thể thấy để chứng tỏ ngài đã bắt đầu cai trị. Vì thế Chúa Giê-su cho biết những điều sẽ xảy ra trên đất mà môn đồ ngài phải để ý. Khi những điều này xảy ra thì có nghĩa là ngài đã trở lại và bắt đầu làm Vua cai trị trên trời.

Để dạy các môn đồ tầm quan trọng của việc tiếp tục tỉnh thức, Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy xem cây vả và các cây khác; khi nó mới nứt  lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến”. Em có thể biết khi nào mùa hè gần đến. Và khi thấy những điều Chúa Giê-su nói đang xảy ra, em có thể biết Ha-ma-ghê-đôn gần đến.—Lu-ca 21:29, 30.

Chúa Giê-su dạy bài học gì khi nói về cây vả?

Trong trang này và trang kế, chúng ta sẽ chú ý đến các bức hình mô tả những điều mà Chúa Giê-su nói sẽ là một phần của dấu hiệu hay điềm cho biết Nước Đức Chúa Trời gần đến. Khi tất cả những điều này xảy ra, Nước Đức Chúa Trời do  Đấng Christ là Đấng Cai Trị sẽ hủy diệt tất cả các chính phủ khác, như chúng ta đã đọc nơi Chương 46.

Vậy em hãy xem kỹ các bức hình nơi hai trang trước và chúng ta sẽ bàn luận về các bức hình đó. Nơi Ma-thi-ơ 24:6-14 và Lu-ca 21:9-11, em có thể đọc về những điều em thấy trong các bức hình này. Cũng hãy lưu ý đến con số in trên mỗi bức hình. Nơi đầu đoạn mô tả bức hình đó cũng được ghi cùng một số. Bây giờ hãy xem nhiều phần của dấu hiệu mà Chúa Giê-su cho biết đang được ứng nghiệm ngày nay.

(1) Chúa Giê-su nói: “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc... Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia”. Em đã nghe tin tức về chiến tranh chưa?— Thế chiến thứ nhất diễn ra từ năm 1914 đến 1918, và rồi có thế chiến thứ hai từ năm 1939 đến 1945. Trước đó chưa hề có chiến tranh thế giới bao giờ! Ngày nay chiến tranh xảy ra khắp nơi trên thế giới. Dường như mỗi ngày trên ti-vi, radio, và báo chí, chúng ta đều nghe và đọc tin tức về chiến tranh.

(2) Chúa Giê-su cũng nói: “Nhiều chỗ sẽ có đói-kém”. Có lẽ em biết không phải mọi người đều có đủ thực phẩm để ăn. Mỗi ngày hàng ngàn người chết vì không có đủ thực phẩm.

(3) Chúa Giê-su nói thêm: “Sẽ có... dịch-lệ trong nhiều nơi”. Em có biết dịch-lệ là gì không?— Đó là một bệnh tật giết nhiều người. Một dịch lệ lớn gọi là bệnh cúm Tây Ban Nha giết hại khoảng 20 triệu người chỉ trong vòng một năm. Trong thời chúng ta, số người sẽ chết vì bệnh AIDS (Sida) có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Và những bệnh như ung thư, đau tim, và những bệnh khác giết hại nhiều ngàn người mỗi năm.

 (4) Chúa Giê-su cho biết một phần khác của dấu hiệu: “Nhiều chỗ sẽ có... động đất”. Em có biết động đất là gì không?— Động đất làm đất dưới chân em rung chuyển. Nhà cửa đổ sập, và thường giết nhiều người. Kể từ năm 1914, mỗi năm có nhiều trận động đất. Em đã nghe về động đất chưa?—

(5) Chúa Giê-su nói một phần khác của dấu hiệu là “tội-ác sẽ thêm nhiều”. Đó là lý do tại sao có quá nhiều trộm cắp và bạo động. Ở đâu người ta cũng sợ có trộm lẻn vào nhà. Khắp nơi trên thế giới, chưa bao giờ có nhiều tội ác và bạo động như ngày nay.

(6) Chúa Giê-su cho biết một phần rất quan trọng của dấu hiệu khi ngài nói: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”. (Ma-thi-ơ 24:14) Nếu thực sự tin vào “tin-lành nầy”, em sẽ nói cho người khác biết. Bằng cách đó, em có thể tham gia vào việc làm ứng nghiệm phần này của dấu hiệu.

Một số người có thể nói rằng những điều Chúa Giê-su tiên tri lúc nào mà chẳng xảy ra. Nhưng chưa bao giờ tất cả những điều đó đã xảy ra tại rất nhiều nơi trên thế giới và cùng một lúc. Vậy em có hiểu dấu hiệu này có nghĩa gì không?— Nghĩa là khi chúng ta thấy tất cả những điều này xảy ra, thế giới mới của Đức Chúa Trời sắp thay thế thế giới gian ác này.

Khi cho dấu hiệu này, Chúa Giê-su cũng nói về một mùa đặc biệt trong năm. Ngài nói: “Hãy cầu-nguyện cho các ngươi khỏi trốn-tránh nhằm lúc mùa đông”. (Ma-thi-ơ 24:20) Em nghĩ Chúa Giê-su có ý nói gì?—

Nếu một người phải trốn tai họa nào đó vào mùa đông, khi mà thời tiết khiến cho việc di chuyển thành khó khăn thậm chí nguy hiểm nữa, thì điều gì có thể xảy ra?— Nếu trốn được, sẽ phải vất  vả lắm. Thật đáng tiếc cho một người nào đó phải chết trong cơn bão mùa đông chỉ vì quá bận rộn làm những việc khác thay vì bắt đầu cuộc hành trình sớm hơn phải không?—

Khi nói về việc cố trốn thoát vào mùa đông, Chúa Giê-su dạy bài học gì?

Em có hiểu điều Chúa Giê-su muốn nói khi ngài bảo đừng đợi đến mùa đông mới chạy trốn không?— Ngài bảo chúng ta rằng vì biết Ha-ma-ghê-đôn gần đến, chúng ta không muốn chậm trễ trong việc chứng tỏ mình yêu mến Đức Chúa Trời bằng cách phụng sự Ngài. Nếu chúng ta chậm trễ, có thể là quá muộn. Như thế chúng ta sẽ giống y như những người vào thời Đại Hồng Thủy, được nghe lời cảnh báo của Nô-ê nhưng lại không vào tàu.

Kế tiếp, chúng ta hãy nói về đời sống sẽ ra sao sau đại chiến Ha-ma-ghê-đôn. Chúng ta sẽ biết những gì Đức Chúa Trời dành sẵn cho tất cả chúng ta là những người yêu mến và phụng sự Ngài bây giờ.

Những câu Kinh Thánh khác sau đây cho thấy Ha-ma-ghê-đôn gần đến: 2 Ti-mô-thê 3:1-5 và 2 Phi-e-rơ 3:3, 4.