Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 46

Nước lụt đã hủy diệt một thế gian—Sẽ xảy ra lần nữa không?

Nước lụt đã hủy diệt một thế gian—Sẽ xảy ra lần nữa không?

EM CÓ bao giờ nghe ai nói về tận thế chưa?— Ngày nay nhiều người nói về chuyện đó. Một số người nghĩ thế giới sẽ bị hủy diệt bởi một cuộc chiến tranh nguyên tử do con người gây ra. Em nghĩ có bao giờ Đức Chúa Trời sẽ để cho con người phá hủy trái đất đẹp đẽ của chúng ta không?—

Như chúng ta đã học, Kinh Thánh cho biết về tận thế. Kinh Thánh nói rằng: “Thế gian đang qua đi”. (1 Giăng 2:17, TTGM) Em có nghĩ tận thế nghĩa là trái đất bị hủy phá không?— Không, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời  dựng nên trái đất “để dân ở”, đúng vậy, để con người vui hưởng sự sống trên đó. (Ê-sai 45:18) Thi-thiên 37:29 nói: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”. Vì lý do này, Kinh Thánh cũng nói rằng trái đất sẽ tồn tại đời đời.—Thi-thiên 104:5; Truyền-đạo 1:4.

Vậy nếu tận thế không phải là trái đất bị hủy phá thì tận thế nghĩa là gì?— Chúng ta có thể tìm được câu trả lời nếu xem xét kỹ những gì đã xảy ra vào thời Nô-ê. Kinh Thánh giải thích: “Thế-gian bấy giờ cũng bị hủy-phá như vậy, là bị chìm-đắm bởi nước lụt”.—2 Phi-e-rơ 3:6.

Có người nào sống sót qua sự tận thế bởi trận Nước Lụt, hay trận Đại Hồng Thủy, thời Nô-ê không?— Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời “sai nước lụt phạt đời gian-ác nầy, chỉ gìn-giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công-bình, với bảy người khác mà thôi”.—2 Phi-e-rơ 2:5.

Thế giới nào đã bị hủy diệt vào thời Nô-ê?

Vậy thì thế gian nào đã bị hủy diệt? Trái đất hay người ác?— Kinh Thánh nói rằng chính “đời gian-ác”. Và hãy lưu ý, Nô-ê được gọi là “thầy giảng đạo”. Em nghĩ ông giảng về điều gì?— Nô-ê cảnh báo người ta về sự tận cùng của “thế-gian bấy giờ”.

Khi nói về trận Đại Hồng Thủy, Chúa Giê-su cho các môn đồ biết những điều người thời đó làm ngay trước khi sự tận cùng tới. Ngài nói với họ: “Trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy”. Rồi Chúa Giê-su nói rằng người ta cũng hành động y như vậy trước khi thế gian ngày nay kết liễu.—Ma-thi-ơ 24:37-39

Lời của Chúa Giê-su cho thấy chúng ta có thể rút ra được bài học từ những gì người ta làm trước Nước Lụt. Khi đọc Chương 10 sách này, em còn nhớ người thời đó làm gì không?— Một số người  đàn ông ức hiếp người khác và rất hung bạo. Nhưng Chúa Giê-su nói rằng nhiều người khác không chịu nghe khi Đức Chúa Trời sai Nô-ê giảng cho họ.

Rồi đến một ngày Đức Giê-hô-va bảo Nô-ê rằng Ngài sẽ hủy diệt những người ác bằng nước lụt. Nước sẽ ngập hết mặt đất, cả núi nữa. Đức Giê-hô-va bảo Nô-ê đóng một chiếc tàu lớn. Nó giống như một cái hộp hay hòm lớn và dài, như em có thể thấy trong hình nơi trang 238.

Đức Chúa Trời bảo Nô-ê đóng chiếc tàu lớn đủ để ông và gia đình cùng nhiều thú vật được an toàn ở bên trong. Nô-ê và gia đình ông làm việc rất siêng năng. Họ đốn cây lớn, và dùng gỗ để bắt đầu đóng tàu. Công việc đóng tàu kéo dài nhiều năm vì đó là một con tàu rất lớn.

Em có nhớ trong những năm đóng tàu, Nô-ê còn làm gì nữa không?— Ông rao giảng, cảnh báo người ta về trận Nước Lụt sắp tới. Có người nào nghe theo lời cảnh báo không? Không một ai, ngoại trừ gia đình Nô-ê. Những người khác quá bận rộn với các công việc khác. Em còn nhớ Chúa Giê-su nói họ làm gì không?— Họ bận rộn với việc ăn uống và cưới gả. Họ không nghĩ mình là người ác, và họ không dành thì giờ để lắng nghe Nô-ê. Vậy chúng ta hãy xem điều gì đã xảy ra cho họ.

Sau khi Nô-ê và gia đình đi vào tàu, Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Những người ở bên ngoài vẫn không tin rằng Nước Lụt sẽ tới. Nhưng bất ngờ, nước bắt đầu từ trên trời đổ xuống! Đó không phải chỉ là mưa thường mà là mưa như trút nước xuống! Chẳng bao lâu nước tạo thành những con sông lớn, gây ra tiếng ầm ầm. Nước đánh đổ những cây to và lăn những tảng đá lớn đi như những cục sỏi vậy. Còn những người ở ngoài tàu thì sao?— Chúa Giê-su nói: “Nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy”. Tất cả người ta  ở bên ngoài tàu đều chết hết. Tại sao?— Như Chúa Giê-su nói: “Họ không ngờ chi hết”. Họ không chịu nghe!—Ma-thi-ơ 24:39; Sáng-thế Ký 6:5-7.

Tại sao chúng ta không nên chỉ nghĩ đến vui chơi?

Hãy nhớ Chúa Giê-su nói rằng những gì xảy ra cho người thời ấy là một bài học cho chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể rút ra bài học nào?— Người ta bị hủy diệt không chỉ vì gian ác mà còn bởi vì nhiều người quá bận rộn không dành thì giờ để học biết về Đức Chúa Trời và những gì Ngài sẽ làm. Chúng ta cần phải cẩn thận để không giống họ, phải không?—

Em có nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế gian bằng nước lụt một lần nữa không?— Không, Ngài hứa sẽ không làm điều đó nữa. Ngài nói: “Ta đặt mống của ta trên từng mây, dùng làm dấu”. Đức Giê-hô-va nói rằng mống, tức cầu vồng, sẽ là dấu cho biết “nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy-diệt các loài xác-thịt nữa”.—Sáng-thế Ký 9:11-17.

Vậy chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ hủy diệt thế gian bằng nước lụt một lần nữa. Thế nhưng, như chúng ta đã thấy, Kinh Thánh quả cho chúng ta biết về tận thế. Khi hủy diệt thế gian này, Đức Chúa Trời sẽ cho ai sống sót?— Có phải là những người không hề muốn học biết về Đức Chúa Trời vì quá chú tâm đến các việc khác chăng? Có phải là những người luôn luôn quá bận rộn không có thì giờ học Kinh Thánh chăng? Em nghĩ sao?—

 Chúng ta muốn ở trong số những người được Đức Chúa Trời giữ gìn mạng sống phải không?— Chẳng phải tuyệt vời hay sao nếu gia đình chúng ta giống như gia đình Nô-ê nhờ thế được Đức Chúa Trời cứu thoát?— Nếu muốn sống sót qua tận thế, chúng ta cần hiểu làm thế nào Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế gian và đem lại thế giới mới công bình. Hãy xem Ngài làm điều này như thế nào.

Kinh Thánh cho chúng ta câu trả lời nơi Đa-ni-ên chương 2, câu 44. Câu Kinh Thánh này nói về thời kỳ chúng ta như sau: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước [tức một chính phủ] không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời”.

Em có hiểu câu đó không?— Kinh Thánh nói rằng chính phủ Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt toàn thể các chính phủ loài người. Tại sao?— Vì họ không vâng phục Đấng đã được Đức Chúa Trời bổ nhiệm làm Vua. Đấng đó là ai?— Đúng, đó là Chúa Giê-su Christ!

Chúa Giê-su Christ, Vua do Đức Chúa Trời chọn, sẽ hủy diệt thế gian này tại Ha-ma-ghê-đôn

Giê-hô-va Đức Chúa Trời có quyền quyết định chính phủ nào sẽ cai trị, và Ngài đã chọn Chúa Giê-su Con Ngài làm Vua. Chẳng bao lâu nữa Đấng Cai Trị mà Đức Chúa Trời đã chọn, tức Chúa Giê-su Christ, sẽ dẫn đầu trong việc hủy diệt toàn thể các chính phủ của thế gian này. Trong sách Khải-huyền nơi chương 19, câu 11 đến 16, Kinh Thánh mô tả Ngài làm như thế, như bức hình này cho thấy. Trong Kinh Thánh, trận chiến mà Đức Chúa Trời dùng để hủy diệt tất cả các chính phủ của thế gian được gọi là Ha-ma-ghê-đôn.

Đức Chúa Trời nói rằng Nước Trời sẽ hủy diệt các chính phủ loài người. Nhưng Ngài có bảo chúng ta làm việc đó không?— Không, trong Kinh Thánh, Ha-ma-ghê-đôn được gọi là “chiến-tranh  trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng”. (Khải-huyền 16:14, 16) Đúng, Ha-ma-ghê-đôn là cuộc chiến của Đức Chúa Trời, và Ngài dùng Chúa Giê-su Christ thống lãnh các đạo binh thiên sứ để chiến đấu. Cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn sắp tới chưa? Chúng ta hãy xem làm thế nào có thể tìm ra câu trả lời.

Chúng ta hãy cùng đọc về thời kỳ Đức Chúa Trời hủy diệt hết kẻ ác và giải cứu những người phụng sự Ngài, nơi Châm-ngôn 2:21, 22; Ê-sai 26:20, 21; Giê-rê-mi 25:31-33; và Ma-thi-ơ 24:21, 22.