Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 25

Những người làm điều xấu có thể thay đổi không?

Những người làm điều xấu có thể thay đổi không?

NẾU mọi người đều làm tốt cả thì thật là tuyệt vời phải không?— Nhưng không có người nào luôn luôn làm điều tốt. Em có biết tại sao đôi khi tất cả chúng ta đều làm điều xấu, ngay cả khi chúng ta muốn làm điều tốt, không?— Bởi vì tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi. Nhưng một số người làm nhiều điều rất xấu. Họ ghét người khác và cố ý hại người. Em có nghĩ rằng họ có thể thay đổi và học để trở thành tốt không?—

Hãy nhìn người thanh niên đang coi giữ áo ngoài của những người ném đá Ê-tiên. Tên người thanh niên đó theo tiếng Hê-bơ-rơ là Sau-lơ, nhưng theo tiếng La Mã là Phao-lô. Sau-lơ bằng lòng về việc Ê-tiên, một môn đồ của Thầy Vĩ Đại, bị giết. Chúng ta hãy xem tại sao Sau-lơ lại làm những điều xấu như thế.

Sau-lơ thuộc về một nhóm tôn giáo Do Thái gọi là Pha-ri-si. Người Pha-ri-si có Lời Đức Chúa Trời, nhưng họ chú ý nhiều hơn vào những dạy dỗ của một số người lãnh đạo tôn giáo của họ. Điều này khiến Sau-lơ làm những điều xấu.

Khi Ê-tiên bị bắt ở Giê-ru-sa-lem thì Sau-lơ cũng có mặt ở đó. Ê-tiên bị đem ra tòa và một số quan án là người Pha-ri-si. Mặc dù bị người ta nói xấu, Ê-tiên không hề sợ hãi. Ông nói một cách dạn dĩ và làm chứng tốt trước các quan án về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su.

Nhưng các quan án này không thích những điều họ nghe. Họ đã biết rất nhiều về Chúa Giê-su rồi. Thật ra, trước đó chẳng lâu, họ  đã ra lệnh giết Chúa Giê-su! Nhưng sau đó, Đức Giê-hô-va đã đem Chúa Giê-su về trời. Giờ đây, thay vì thay đổi đường lối, các quan án lại chống các môn đồ của Chúa Giê-su.

Các quan án túm lấy Ê-tiên và đem ra ngoài thành. Họ đánh ông ngã xuống đất và ném đá ông. Và như em thấy trong bức hình, Sau-lơ đang đứng nhìn. Ông nghĩ rằng giết Ê-tiên là điều đúng.

Tại sao Sau-lơ nghĩ rằng giết Ê-tiên là đúng?

Em có biết tại sao Sau-lơ nghĩ như thế không?— Cả đời, Sau-lơ là người Pha-ri-si, và ông tin rằng sự dạy dỗ của người Pha-ri-si là đúng. Ông xem họ là gương mẫu để noi theo.—Công-vụ 7:54-60.

Sau khi Ê-tiên bị giết, Sau-lơ làm gì?— Ông cố diệt hết môn đồ còn lại của Chúa Giê-su! Ông vào thẳng nhà họ và lôi ra cả đàn ông lẫn đàn bà. Rồi ông bỏ tù họ. Nhiều môn đồ phải rời Giê-ru-sa-lem, nhưng họ không ngừng rao giảng về Chúa Giê-su.—Công-vụ 8:1-4.

Điều này khiến cho Sau-lơ càng ghét các môn đồ của Chúa Giê-su hơn. Vì vậy ông đến Thầy Cả Thượng Phẩm Cai-phe và xin được lệnh bắt các tín đồ Đấng Christ tại thành Đa-mách. Sau-lơ  muốn bắt những người này và giải về Giê-ru-sa-lem để bị trừng trị. Nhưng khi trên đường tới Đa-mách, một điều lạ lùng xảy ra.

Ai đang nói với Sau-lơ, và ngài sai Sau-lơ làm gì?

Một tia sáng lóe lên từ trời và có tiếng nói: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta?” Chính là Chúa Giê-su nói từ trời! Ánh sáng chói lọi đến độ làm cho Sau-lơ bị mù, và những người đi với Phao-lô phải dẫn ông đến thành Đa-mách.

Ba ngày sau, trong một sự hiện thấy Chúa Giê-su hiện ra với một môn đồ ở thành Đa-mách tên là A-na-nia. Chúa Giê-su bảo A-na-nia đến thăm Sau-lơ để chữa ông khỏi mù và để nói chuyện với ông. Khi nghe A-na-nia nói, Sau-lơ chấp nhận lẽ thật về Chúa Giê-su. Ông được thấy lại. Toàn thể lối sống ông thay đổi, và ông trở thành một tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời.—Công-vụ 9:1-22.

Bây giờ em có hiểu tại sao Sau-lơ từng làm điều xấu không?— Đó là vì ông đã được dạy những điều sai lầm. Ông đã theo những người không trung thành với Đức Chúa Trời. Và ông thuộc về một nhóm người đặt ý tưởng của loài người lên trên Lời Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Sau-lơ thay đổi đời sống và bắt đầu làm điều tốt cho dù những người Pha-ri-si khác vẫn tiếp tục chống lại Đức Chúa Trời?— Đó là vì Sau-lơ thật sự không ghét lẽ thật. Bởi thế khi biết được điều gì là thật, ông sẵn sàng vâng theo.

Em có biết sau này Sau-lơ trở thành ai không?— Đúng, ông trở thành sứ đồ Phao-lô, một sứ đồ của Chúa Giê-su. Và hãy nhớ rằng Phao-lô viết nhiều sách của Kinh Thánh hơn bất cứ người nào khác.

Giống như Sau-lơ, nhiều người có thể thay đổi. Nhưng điều này không dễ gì vì có một kẻ chỉ luôn tìm cách xui khiến người ta làm điều xấu. Em có biết kẻ đó là ai không?— Chúa Giê-su nói về hắn khi ngài hiện ra với Sau-lơ trên con đường đi đến Đa-mách. Nơi đó Chúa Giê-su từ trời nói với Sau-lơ rằng: ‘Ta sai ngươi đi để mở  mắt người ta, hầu cho họ từ tối-tăm mà qua sáng-láng, từ quyền-lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời’.—Công-vụ 26:17, 18.

Đúng, chính Sa-tan Ma-quỉ là kẻ tìm cách xui khiến mọi người làm điều xấu. Thỉnh thoảng em có thấy khó làm điều tốt phải không?— Tất cả chúng ta đều thấy vậy. Sa-tan làm cho việc đó khó khăn. Nhưng có một lý do khác tại sao không phải lúc nào cũng dễ làm điều phải. Em có biết lý do là gì không?— Đó là vì chúng ta sinh ra trong tội lỗi.

Chính tội lỗi này thường khiến chúng ta dễ làm điều trái hơn là làm điều phải. Vậy chúng ta cần làm gì?— Đúng vậy, chúng ta phải gắng hết sức để làm điều phải. Khi làm thế, chúng ta có thể chắc chắn là được Chúa Giê-su, đấng yêu thương chúng ta, giúp đỡ.

Khi còn trên đất, Chúa Giê-su cho thấy ngài yêu thương những người từng làm điều xấu nhưng đã thay đổi. Ngài thông cảm việc thay đổi khó như thế nào đối với họ. Thí dụ, có những người đàn bà ăn nằm với nhiều người đàn ông. Tất nhiên, điều này là xấu. Kinh Thánh gọi những người đàn bà này là điếm đĩ, tức gái mại dâm.

Tại sao Chúa Giê-su tha tội cho người đàn bà này từng làm những điều xấu?

 Một lần kia, một người đàn bà như thế nghe nói về Chúa Giê-su, và bà ta đến chỗ ngài ngồi trong nhà của một người Pha-ri-si. Bà đổ dầu thơm lên chân Chúa Giê-su và lấy tóc mình lau nước mắt rơi trên chân ngài. Bà ta rất ăn năn về tội lỗi của mình, vì vậy Chúa Giê-su tha tội cho bà. Nhưng người Pha-ri-si nghĩ không nên tha tội cho bà.—Lu-ca 7:36-50.

Em có biết Chúa Giê-su đã nói gì với một số người Pha-ri-si không?— Ngài bảo họ: “Phường đĩ-điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi”. (Ma-thi-ơ 21:31) Chúa Giê-su nói như vậy vì những người này có đức tin nơi ngài, và họ thay đổi đường lối xấu. Nhưng người Pha-ri-si cứ tiếp tục đối xử xấu với môn đồ của Chúa Giê-su.

Vậy khi Kinh Thánh cho thấy chúng ta đang làm điều xấu, chúng ta nên sẵn sàng thay đổi. Và khi học biết được những điều Đức Giê-hô-va muốn chúng ta làm, chúng ta phải sốt sắng làm ngay. Khi làm thế, Đức Giê-hô-va sẽ hài lòng về chúng ta và sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Để giúp chúng ta tránh làm điều xấu, hãy cùng nhau đọc Thi-thiên 119:9-11; Châm-ngôn 3:5-7; và Châm-ngôn 12:15.