Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 48

Thế giới mới hòa bình của Đức Chúa Trời—Em có thể sống ở đó

Thế giới mới hòa bình của Đức Chúa Trời—Em có thể sống ở đó

ĐỨC CHÚA TRỜI đặt A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen. Mặc dù họ không vâng lời và phải chết, Đức Chúa Trời đã cho con cháu họ, trong đó có chúng ta ngày nay, cơ hội được sống đời đời trong Địa Đàng. Kinh Thánh hứa: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và [sống] tại đó đời đời”.—Thi-thiên 37:29.

Kinh Thánh nói về “trời mới” và “đất mới”. (Ê-sai 65:17; 2 Phi-e-rơ 3:13) “Trời” hiện giờ gồm có các chính phủ loài người ngày nay, còn Chúa Giê-su Christ và những người cai trị với ngài trên trời sẽ hợp thành “trời mới”. Khi trời mới này, tức chính phủ công bình đem lại hòa bình, cai trị toàn thể trái đất thì sẽ tuyệt vời biết bao!

Vậy “đất mới” là gì?— Đất mới sẽ là những người tốt biết yêu mến Đức Giê-hô-va. Em nên biết rằng khi nói về “đất”, Kinh Thánh đôi khi ám chỉ những người sống trên đó chứ không phải chính trái đất. (Thi-thiên 66:4; 96:1) Vậy những người hợp thành đất mới sẽ sống ngay trên trái đất này.

Lúc đó, thế giới những người ác hiện tại sẽ không còn nữa. Hãy nhớ là Nước Lụt thời Nô-ê đã hủy diệt một thế gian hung ác. Và, như chúng ta đã học, thế gian hung ác hiện tại sẽ bị hủy diệt tại Ha-ma-ghê-đôn. Bây giờ chúng ta hãy xem đời sống sẽ như thế nào trong thế giới mới của Đức Chúa Trời sau Ha-ma-ghê-đôn.

 Em có muốn sống đời đời ở Địa Đàng trong thế giới mới hòa bình của Đức Chúa Trời không?— Không bác sĩ nào có thể làm cho chúng ta sống đời đời. Không có thuốc nào ngăn ngừa chúng ta khỏi chết. Cách duy nhất chúng ta có thể sống đời đời là đến gần Đức Chúa Trời. Và Thầy Vĩ Đại cho chúng ta biết cách làm điều đó.

Chúng ta hãy lấy Kinh Thánh và mở đến Giăng chương 17, câu 3. Nơi đây Thầy Vĩ Đại nói: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến”.

Vậy Chúa Giê-su nói chúng ta cần làm gì để sống đời đời?— Trước nhất, chúng ta phải tiếp thu sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va, Cha trên trời của chúng ta và về Con Ngài, đấng đã hy sinh mạng sống cho chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta cần học Kinh Thánh. Sách Hãy học theo Thầy Vĩ Đại giúp chúng ta làm điều này.

Nhưng làm sao việc học hỏi về Đức Giê-hô-va sẽ giúp chúng ta sống đời đời?— Như mỗi ngày chúng ta cần thức ăn thì mỗi ngày chúng ta cần học hỏi về Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh nói: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời”.—Ma-thi-ơ 4:4.

Chúng ta cũng cần tiếp thu sự hiểu biết về Chúa Giê-su Christ vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống để cất đi tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh nói: “Chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác”. Và Kinh Thánh cũng nói: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời”. (Công-vụ 4:12; Giăng 3:36) Vậy, chúng ta có thật sự tin Chúa Giê-su và tin rằng không có ngài, chúng ta không thể sống đời đời không? — Nếu có, chúng ta sẽ tiếp tục học theo Thầy Vĩ Đại mỗi ngày, và làm những gì ngài dạy.

Một cách hữu hiệu để học theo Thầy Vĩ Đại là đọc đi đọc lại sách này, và xem tất cả các bức hình và suy nghĩ về chúng. Hãy thử xem  em có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến những bức hình đó không. Cũng hãy đọc sách này với cha hay mẹ em. Nếu không có cha mẹ, hãy đọc với người lớn và với các em khác. Nếu em có thể giúp những em khác học nơi Thầy Vĩ Đại những điều cần phải làm để sống đời đời trong thế giới mới của Đức Chúa Trời thì thật là tuyệt vời phải không?—

Kinh Thánh nói với chúng ta: ‘Thế gian đang qua đi’. Nhưng rồi Kinh Thánh giải thích làm thế nào chúng ta có thể sống đời đời trong thế giới mới của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói: “Ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”. (1 Giăng 2:17) Vậy làm thế nào chúng ta có thể sống đời đời trong thế giới mới của Đức Chúa Trời?— Đúng, bằng cách tiếp thu sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su, Con yêu dấu của Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải làm, tức thực hành, những điều học được. Mong sao việc học hỏi sách này giúp em làm được hai điều này.