Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 40

Làm thế nào để Đức Chúa Trời vui lòng?

Làm thế nào để Đức Chúa Trời vui lòng?

CHÚNG TA có thể làm gì để Đức Chúa Trời vui lòng? Có vật gì mà chúng ta có thể dâng cho Ngài không?— Đức Giê-hô-va nói: “Hết thảy thú rừng đều thuộc về ta”. Ngài cũng nói: “Bạc là của ta, vàng là của ta”. (Thi-thiên 24:1; 50:10; A-ghê 2:8) Tuy nhiên, có một điều chúng ta có thể dâng cho Ngài. Đó là điều gì?—

Đức Giê-hô-va cho phép chúng ta tự quyết định sẽ phụng sự Ngài hay không. Ngài không ép chúng ta làm điều Ngài muốn. Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem tại sao Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta như vậy để chúng ta tự quyết định sẽ phụng sự Ngài hay không?

Có lẽ em biết rô-bốt là gì. Đó là cái máy được chế tạo để làm bất cứ điều gì mà người chế tạo muốn nó làm. Vậy rô-bốt không thể tự quyết định. Đức Giê-hô-va có thể tạo ra chúng ta giống như rô-bốt, chỉ có thể làm những gì Ngài muốn. Nhưng Đức Chúa Trời đã không làm như vậy. Em có biết tại sao không?— Một số đồ chơi là rô-bốt. Khi bấm nút, đồ chơi cử động theo cách nhà chế tạo thiết kế. Em có thấy đồ chơi như thế bao giờ chưa? — Người ta dễ chán chơi với một món đồ chỉ làm những gì đã được thiết kế, hoặc đã được lập trình sẵn. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta vâng lời Ngài như những rô-bốt đã được lập trình sẵn để phụng sự Ngài. Đức Giê-hô-va muốn chúng ta phụng sự Ngài vì yêu mến Ngài và vì muốn vâng lời Ngài.

Tại sao Đức Chúa Trời không tạo ra chúng ta như rô-bốt này?

Em nghĩ Cha trên trời cảm thấy thế nào khi chúng ta vâng lời Ngài vì mình muốn?— Hãy cho tôi biết cách cư xử của em ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc của cha mẹ em?— Kinh Thánh nói rằng một người con khôn ngoan “làm vui cha mình”, còn người con ngu muội “gây buồn cho mẹ nó”. (Châm-ngôn 10:1) Em có để ý thấy là khi em làm điều cha mẹ bảo thì cha mẹ vui sướng không?— Nhưng khi em không vâng lời, cha mẹ cảm thấy thế nào?—

Làm thế nào em có thể làm cho cả Đức Giê-hô-va lẫn cha mẹ em vui lòng?

Bây giờ hãy nghĩ đến Cha trên trời của chúng ta là Đức Giê-hô-va. Ngài cho biết làm thế nào chúng ta có thể làm Ngài vui lòng. Hãy lấy Kinh Thánh ra và đọc Châm-ngôn 27:11. Nơi đây, Đức Chúa Trời nói với chúng ta: “Hỡi con, khá khôn-ngoan, và làm vui lòng cha, để cha có thế đáp lại cùng kẻ nào sỉ-nhục cha”. Em có biết sỉ nhục nghĩa là gì không?— Một người có thể sỉ nhục em khi họ cười nhạo và nói rằng em không thể làm được điều mà em nói là làm được. Sa-tan sỉ nhục Đức Giê-hô-va như thế nào?— Chúng ta hãy xem.

 Chúng ta còn nhớ đã học nơi Chương 8 của sách này rằng Sa-tan muốn là nhân vật Số Một và hắn muốn mọi người vâng phục hắn. Sa-tan nói rằng người ta thờ phượng Đức Giê-hô-va chỉ vì Ngài hứa sẽ ban sự sống đời đời nếu họ thờ phượng Ngài. Sau khi làm cho A-đam và Ê-va cãi lời Đức Giê-hô-va, Sa-tan thách thức Đức Chúa Trời. Hắn nói với Ngài: ‘Người ta phụng sự Ngài chỉ vì những gì Ngài ban cho họ. Hãy cho tôi cơ hội, và tôi có thể làm cho mọi người từ bỏ Ngài’.

Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Sa-tan đã thách thức Đức Giê-hô-va như thế nào?

Đành rằng Kinh Thánh không nói y những lời này, nhưng khi chúng ta đọc câu chuyện về một người tên là Gióp, thì rõ ràng Sa-tan đã nói những lời tương tự với Đức Chúa Trời. Việc Gióp có trung thành với Đức Chúa Trời hay không quả rất quan trọng đối với cả Sa-tan lẫn Đức Giê-hô-va. Hãy mở Kinh Thánh đến sách Gióp chương 12 để xem điều gì đã xảy ra.

Hãy lưu ý nơi sách Gióp chương 1 là Sa-tan có mặt ở trên trời khi các thiên sứ ra mắt Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Đức  Giê-hô-va hỏi Sa-tan: “Ngươi ở đâu đến?” Sa-tan đáp rằng hắn xem xét khắp nơi trên đất. Vậy Đức Giê-hô-va hỏi: ‘Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của ta, không hề làm điều chi xấu chăng?’—Gióp 1:6-8.

Sa-tan liền đưa ra lý lẽ: ‘Gióp chỉ thờ phượng Ngài vì chẳng gặp khó khăn gì. Nếu Ngài không còn bảo vệ và ban phước, ông ta sẽ phỉ báng Ngài trước mặt’. Vậy Đức Giê-hô-va trả lời: ‘Thôi được, Sa-tan, ngươi muốn làm gì nó cũng được, nhưng không được đụng đến mình nó’.—Gióp 1:9-12.

Sa-tan làm gì?— Hắn khiến người ta cướp bầy bò cùng lừa của Gióp và giết những người chăn giữ. Rồi chớp đánh chết chiên và những người chăn. Sau đó, cướp đến bắt bầy lạc đà và giết những người chăn. Cuối cùng, Sa-tan gây ra một cơn gió lốc làm sập căn nhà nơi mà mười người con của Gióp đang tụ họp, khiến tất cả đều chết hết. Bất kể những điều này, Gióp vẫn phụng sự Đức Giê-hô-va.—Gióp 1:13-22.

Khi gặp lại Sa-tan, Đức Giê-hô-va nêu ra là Gióp vẫn trung thành. Sa-tan đưa ra lý lẽ: ‘Nếu Ngài để cho tôi đụng đến hại thân thể của Gióp, người sẽ phỉ báng Ngài trước mặt’. Vậy Đức Giê-hô-va để cho Sa-tan đụng đến hại thân thể của Gióp nhưng cảnh cáo hắn không được giết ông.

Gióp đã chịu đựng những gì, và tại sao điều này làm Đức Chúa Trời vui lòng?

 Sa-tan giáng cho Gióp một căn bệnh làm cho cả thân thể ông bị lở loét. Mùi hôi thối xông lên đến nỗi không ai còn muốn ở gần ông. Ngay vợ Gióp cũng bảo ông: “Hãy phỉ-báng Đức Chúa Trời, và chết đi!” Những người giả vờ là bạn của Gióp đến thăm và làm cho ông đau khổ hơn nữa khi nói rằng ông chắc đã làm những điều xấu xa lắm nên mới bị khốn khổ như thế. Tuy nhiên, bất kể tất cả những khó khăn và đau đớn do Sa-tan gây ra, Gióp tiếp tục trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va.—Gióp 2:1-13; 7:5; 19:13-20.

Em nghĩ sự trung thành của Gióp đã làm Đức Giê-hô-va cảm thấy như thế nào?— Nó làm cho Ngài vui lòng vì Đức Giê-hô-va có thể nói với Sa-tan: ‘Hãy xem Gióp! Gióp phụng sự Ta vì lòng Gióp muốn’. Em có giống Gióp, một người mà Đức Giê-hô-va có thể nêu ra như một điển hình chứng tỏ Sa-tan là kẻ nói dối không?— Thật vậy, quả là một đặc ân được cung cấp câu trả lời cho sự thách thức của Sa-tan là hắn có thể làm cho mọi người bỏ phụng sự Đức Giê-hô-va. Chắc chắn Chúa Giê-su xem việc ấy là một đặc ân.

Thầy Vĩ Đại không bao giờ để cho Sa-tan khiến ngài làm bất cứ điều gì sai trái. Thử nghĩ xem, gương của Chúa Giê-su làm vui lòng Cha ngài như thế nào! Đức Giê-hô-va có thể chỉ vào Chúa Giê-su và trả lời với Sa-tan: ‘Hãy xem Con Ta! Người đã giữ được sự trung thành tuyệt đối với ta vì người yêu ta!’ Cũng hãy nghĩ sự vui mừng của Chúa Giê-su trong việc làm Cha ngài vui lòng. Vì sự vui mừng đó, Chúa Giê-su đã chịu đựng được cái chết trên cây khổ hình.—Hê-bơ-rơ 12:2.

Em có muốn giống Thầy Vĩ Đại và làm Đức Giê-hô-va vui lòng không?— Vậy hãy tiếp tục học biết điều Đức Giê-hô-va muốn em làm, và làm Ngài vui lòng bằng cách làm điều đó!

Hãy đọc những điều Chúa Giê-su đã làm để Cha ngài vui lòng cũng như những gì chúng ta cần làm, nơi Châm-ngôn 23:22-25; Giăng 5:30; 6:38; 8:28; và 2 Giăng 4.