Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG TÁM

Nước Đức Chúa Trời là gì?

Nước Đức Chúa Trời là gì?

1. Chúng ta sẽ thảo luận về bài cầu nguyện nổi tiếng nào?

Hàng triệu người biết đến bài cầu nguyện nổi tiếng được gọi là Kinh Lạy Cha. Chúa Giê-su dùng bài cầu nguyện này để dạy các môn đồ cách cầu nguyện. Ngài cầu nguyện về điều gì? Tại sao bài cầu nguyện này quan trọng với chúng ta ngày nay?

2. Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu xin cho ba điều quan trọng nào?

2 Chúa Giê-su nói: “Anh em phải cầu nguyện như vầy: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được nên thánh. Xin Nước Cha được đến, ý Cha được thực hiện ở dưới đất cũng như trên trời’”. (Đọc Ma-thi-ơ 6:9-13). Tại sao Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu xin cho ba điều đó?—Xin xem Phụ lục 20.

3. Chúng ta cần biết gì về Nước Đức Chúa Trời?

3 Chúng ta đã học rằng danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va. Chúng ta cũng đã thảo luận về ý định của Đức Chúa Trời đối với nhân loại và trái đất. Nhưng Chúa Giê-su có ý gì khi nói: “Xin Nước Cha được đến”? Chúng ta sẽ xem xét Nước Đức Chúa Trời là gì, Nước ấy sẽ làm gì và Nước ấy sẽ làm thánh danh Đức Chúa Trời như thế nào.

NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ GÌ?

4. Nước Đức Chúa Trời là gì, và ai là Vua của Nước đó?

4 Đức Giê-hô-va thành lập một chính phủ trên trời và chọn Chúa Giê-su làm Vua. Kinh Thánh gọi chính phủ đó là Nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su là “Vua của những người làm vua, Chúa của những người làm  chúa” (1 Ti-mô-thê 6:15). Chúa Giê-su có khả năng làm nhiều điều tốt cho thần dân hơn bất cứ nhà cai trị nào, và ngài mạnh hơn tất cả các nhà cai trị con người hợp lại.

5. Chính phủ của Đức Chúa Trời sẽ cai trị từ đâu, và sẽ cai trị gì?

5 Bốn mươi ngày sau khi được sống lại, Chúa Giê-su trở về trời. Với thời gian, Đức Giê-hô-va bổ nhiệm ngài làm Vua của Nước Trời (Công vụ 2:33). Chính phủ của Đức Chúa Trời sẽ cai trị trái đất từ trên trời (Khải huyền 11:15). Thế nên, Kinh Thánh gọi Nước này là “Nước trên trời”.—2 Ti-mô-thê 4:18.

6, 7. Điều gì khiến Chúa Giê-su vượt trội hơn bất cứ vị vua loài người nào?

6 Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su vượt trội hơn bất cứ vị vua loài người nào vì ngài “là đấng duy nhất có sự bất tử” (1 Ti-mô-thê 6:16). Tất cả các nhà cai trị rồi cũng phải chết, nhưng Chúa Giê-su không bao giờ chết. Mọi điều Chúa Giê-su làm vì lợi ích của chúng ta sẽ còn mãi.

7 Lời tiên tri trong Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su sẽ là Vua công bằng và đầy lòng trắc ẩn. Kinh Thánh nói: “Thần khí của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên người, thần khí của sự khôn ngoan và hiểu biết, thần khí của mưu trí và quyền năng, thần khí của tri thức và sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Người sẽ vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Người không xét xử theo điều mắt thấy bên ngoài, cũng không khiển trách [hoặc khuyên bảo] chỉ dựa vào điều tai nghe. Người sẽ lấy lẽ công bằng xét xử những người thấp hèn [hoặc người nghèo]” (Ê-sai 11:2-4). Bạn muốn có một vị vua như thế không?

8. Làm sao chúng ta biết Chúa Giê-su không cai trị một mình?

 8 Đức Chúa Trời chọn một số người để cùng cai trị với Chúa Giê-su trong chính phủ trên trời. Chẳng hạn, sứ đồ Phao-lô nói với Ti-mô-thê: “Nếu tiếp tục chịu đựng, chúng ta sẽ cùng làm vua” (2 Ti-mô-thê 2:12). Vậy có bao nhiêu người sẽ cùng làm vua với Chúa Giê-su?

9. Bao nhiêu người sẽ cùng cai trị với Chúa Giê-su? Khi nào Đức Chúa Trời bắt đầu chọn họ?

9 Như chúng ta đã học trong Chương 7, sứ đồ Giăng thấy một khải tượng là Chúa Giê-su làm Vua trên trời cùng với 144.000 vua khác. Nhóm 144.000 người ấy là ai? Giăng giải thích rằng họ “có danh [Chúa Giê-su] và danh Cha ngài viết trên trán”. Ông nói thêm: “Ấy là những người luôn theo Chiên Con [tức là Chúa Giê-su] bất cứ nơi nào ngài đi. Họ đã được mua từ nhân loại”. (Đọc Khải huyền 14:1, 4). Vậy, 144.000 người là những tín đồ trung thành được Đức Chúa Trời chọn “làm vua cai trị trái đất” cùng với Chúa Giê-su. Sau khi chết, họ được sống lại để lên trời (Khải huyền 5:10). Từ thời các sứ đồ, Đức Giê-hô-va đã chọn những tín đồ trung thành để hợp thành nhóm 144.000 vua.

10. Tại sao việc Đức Giê-hô-va chọn Chúa Giê-su và 144.000 người cai trị nhân loại là điều yêu thương?

10 Đức Giê-hô-va quan tâm đến chúng ta nhiều đến độ ngài sắp đặt cho con người cùng cai trị với Chúa Giê-su. Chúa Giê-su sẽ là một nhà cai trị tốt vì ngài thấu hiểu chúng ta. Ngài từng trải qua kinh nghiệm làm người và chịu khổ. Phao-lô nói rằng Chúa Giê-su có thể “cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta” và “đã bị thử thách mọi bề như chúng ta” (Hê-bơ-rơ 4:15;  5:8). Từng là con người, 144.000 người cũng hiểu cảm xúc của chúng ta. Họ đã phải đấu tranh với sự bất toàn và bệnh tật. Vì thế, chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa Giê-su và 144.000 người không chỉ hiểu cảm xúc của chúng ta mà cả những vấn đề chúng ta phải đương đầu.

NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ LÀM GÌ?

11. Tại sao Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu nguyện cho ý Đức Chúa Trời được thực hiện trên trời?

11 Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu nguyện cho ý Đức Chúa Trời được thực hiện trên trời. Tại sao? Trong Chương 3, chúng ta biết rằng Sa-tan Ác Quỷ đã phản nghịch Đức Giê-hô-va. Sau cuộc phản nghịch đó, Đức Giê-hô-va cho phép hắn và các thiên sứ bất trung, tức các quỷ, vẫn ở trên trời trong một thời gian. Vì thế, không phải mọi thiên sứ trên trời đều làm theo ý Đức Chúa Trời. Trong Chương 10, chúng ta sẽ học thêm về Sa-tan và các quỷ.

12. Khải huyền 12:10 miêu tả hai sự kiện quan trọng nào?

12 Kinh Thánh cho biết không lâu sau khi lên ngôi làm Vua của Nước Trời, Chúa Giê-su chiến đấu với Sa-tan. (Đọc Khải huyền 12:7-10). Câu 10 miêu tả hai sự kiện quan trọng: Thứ nhất, Nước Đức Chúa Trời bắt đầu cai trị và Vua là Chúa Giê-su Ki-tô. Thứ hai, Sa-tan bị quăng từ trời xuống đất. Những sự kiện này đã xảy ra rồi.

13. Kết quả là gì khi Sa-tan bị quăng khỏi trời?

13 Kinh Thánh miêu tả niềm vui của các thiên sứ trung thành sau khi Sa-tan và các quỷ bị quăng khỏi trời. Kinh Thánh nói: “Hỡi các tầng trời cùng những ai ở đó, hãy vui mừng đi!” (Khải huyền 12:12). Trên  trời được bình an và hợp nhất trọn vẹn vì tất cả các thiên sứ ở đó đều làm theo ý Đức Chúa Trời.

Vì Sa-tan và các quỷ bị quăng khỏi trời nên trên đất càng có nhiều đau khổ. Nhưng những đau khổ ấy sẽ sớm chấm dứt

14. Chuyện gì xảy ra trên đất khi Sa-tan bị quăng khỏi trời?

14 Trái lại, đời sống trên đất thì hoàn toàn khác. Nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra cho con người “vì Ác Quỷ đã xuống” và “hắn vô cùng giận dữ vì biết mình chỉ còn một thời gian ngắn” (Khải huyền 12:12). Sa-tan rất tức giận. Hắn đã bị quăng khỏi trời và biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bị hủy diệt. Thế nên hắn làm mọi cách để gây vấn đề, đau đớn và khổ sở trên khắp đất.

15. Ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất là gì?

15 Tuy nhiên, ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất không hề thay đổi. Ngài vẫn muốn những người hoàn hảo được sống mãi mãi trong địa đàng (Thi thiên 37:29). Vậy, Nước Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý định đó bằng cách nào?

16, 17. Đa-ni-ên 2:44 cho chúng ta biết gì về Nước Đức Chúa Trời?

16 Nơi Đa-ni-ên 2:44 có lời tiên tri như sau: “Trong thời các vua này, Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ lập nên một vương quốc không bao giờ bị hủy diệt và sẽ không bao giờ bị trao cho một dân khác. Vương quốc ấy sẽ nghiền nát và chấm dứt mọi vương quốc kia, còn mình thì đứng vững muôn đời”. Lời tiên tri này cho chúng ta biết gì về Nước Đức Chúa Trời?

17 Thứ nhất, Nước Đức Chúa Trời bắt đầu cai trị “trong thời các vua này”. Điều đó có nghĩa là các chính phủ khác vẫn tồn tại trên đất khi Nước Trời bắt đầu cai trị. Thứ hai, Nước Đức Chúa Trời sẽ còn mãi mãi và không bao giờ bị thay thế bởi một chính phủ khác. Thứ ba, sẽ có một cuộc chiến giữa Nước Đức Chúa  Trời và các chính phủ của thế gian. Nước Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng và trở thành chính phủ duy nhất cai trị trái đất. Sau đó, nhân loại sẽ hưởng sự cai trị tốt nhất chưa từng thấy.

18. Cuộc chiến cuối cùng giữa Nước Đức Chúa Trời và các chính phủ thế gian được gọi là gì?

18 Làm thế nào Nước Đức Chúa Trời sẽ nắm quyền cai trị trái đất? Trước cuộc chiến cuối cùng gọi là Ha-ma-ghê-đôn, các quỷ sẽ lừa gạt “các vua trên khắp đất để quy tụ họ lại cho cuộc chiến trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Đúng vậy, các chính phủ loài người sẽ chiến đấu chống lại Nước Đức Chúa Trời.—Khải huyền 16:14, 16; xin xem Phụ lục 10.

19, 20. Tại sao chúng ta cần Nước Đức Chúa Trời cai trị trái đất?

19 Tại sao chúng ta cần Nước Đức Chúa Trời? Vì ít nhất ba lý do. Thứ nhất, chúng ta là người tội lỗi nên bị mắc bệnh và chết. Nhưng Kinh Thánh cho biết dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ sống mãi mãi. Thật thế, Giăng 3:16 nói: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của ngài, để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà có được sự sống vĩnh cửu”.

20 Thứ hai, chúng ta đang sống giữa những kẻ ác. Nhiều người nói dối, lừa lọc và vô luân. Chúng ta không thể loại trừ họ, nhưng Đức Chúa Trời thì có thể. Những ai tiếp tục làm ác sẽ bị hủy diệt tại Ha-ma-ghê-đôn. (Đọc Thi thiên 37:10). Thứ ba, các chính phủ loài người bất lực, độc ác và bại hoại. Họ không quan tâm đến việc giúp người khác vâng lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng “loài người cai trị trên loài người mà gây hại cho nhau”.—Truyền đạo 8:9.

21. Bằng cách nào Nước Trời sẽ thực hiện ý định của Đức Chúa Trời trên đất?

 21 Sau Ha-ma-ghê-đôn, Nước Trời sẽ thực hiện ý định của Đức Chúa Trời trên đất. Chẳng hạn, Nước Trời sẽ loại trừ Sa-tan và các quỷ (Khải huyền 20:1-3). Cuối cùng, không ai còn phải mắc bệnh và chết. Nhờ giá chuộc, toàn thể nhân loại trung thành sẽ được sống mãi mãi trong địa đàng (Khải huyền 22:1-3). Nước Trời sẽ làm thánh danh Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa gì? Khi chính phủ của Đức Chúa Trời cai trị trái đất, cả nhân loại sẽ tôn vinh danh Đức Giê-hô-va.—Xin xem Phụ lục 21.

CHÚA GIÊ-SU TRỞ THÀNH VUA TỪ KHI NÀO?

22. Làm sao chúng ta biết Chúa Giê-su không được phong làm Vua khi ngài còn trên đất hoặc ngay sau khi được sống lại?

22 Chúa Giê-su đã dạy các môn đồ cầu nguyện: “Xin Nước Cha được đến”. Vậy rõ ràng lúc ấy chính phủ của Đức Chúa Trời chưa đến. Trước hết, Đức Giê-hô-va sẽ thành lập chính phủ của ngài và phong Chúa Giê-su làm Vua. Chúa Giê-su có được phong làm Vua ngay sau khi về trời không? Không, ngài phải chờ đợi. Một thời  gian sau khi Chúa Giê-su được sống lại, cả Phi-e-rơ và Phao-lô đều làm sáng tỏ điểm này khi áp dụng lời tiên tri nơi Thi thiên 110:1 cho Chúa Giê-su. Trong lời tiên tri ấy, Đức Giê-hô-va phán: “Hãy ngồi bên tay hữu ta cho đến khi ta đặt quân thù con làm bệ chân con” (Công vụ 2:32-35; Hê-bơ-rơ 10:12, 13). Chúa Giê-su phải chờ đợi bao lâu để được Đức Giê-hô-va phong làm Vua?

Nước Trời sẽ thực hiện ý định của Đức Chúa Trời trên đất

23. (a) Chúa Giê-su bắt đầu lên ngôi làm Vua của Nước Đức Chúa Trời từ khi nào? (b) Chúng ta sẽ học điều gì trong chương kế tiếp?

23 Từ nhiều năm trước năm 1914, một nhóm tín đồ đạo Đấng Ki-tô có lòng thành đã hiểu rằng đây là một năm quan trọng trong lời tiên tri của Kinh Thánh. Những sự kiện trên thế giới kể từ năm 1914 chứng minh rằng họ đã hiểu đúng. Chúa Giê-su đã bắt đầu lên ngôi làm Vua kể từ năm ấy (Thi thiên 110:2). Không lâu sau đó, Sa-tan bị quăng xuống trái đất, và bây giờ hắn “chỉ còn một thời gian ngắn” (Khải huyền 12:12). Chương kế tiếp sẽ xem xét thêm bằng chứng cho thấy chúng ta đang sống trong giai đoạn ấy. Chúng ta cũng sẽ biết Nước Trời sắp thực hiện ý định của Đức Chúa Trời trên đất.—Xin xem Phụ lục 22.