Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG MƯỜI HAI

Làm sao để trở thành bạn Đức Chúa Trời?

Làm sao để trở thành bạn Đức Chúa Trời?

1, 2. Một số bạn của Đức Giê-hô-va là ai?

Bạn muốn làm bạn với ai? Hẳn là người bạn thích, người hợp tính với bạn, người có nhân cách tốt và những phẩm chất đáng mến.

2 Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chọn một số người làm bạn ngài. Ví dụ, Áp-ra-ham là một trong những người bạn của Đức Giê-hô-va (Ê-sai 41:8; Gia-cơ 2:23). Đức Giê-hô-va cũng yêu mến Đa-vít. Ngài nói rằng Đa-vít ‘là người vừa lòng ngài’ (Công vụ 13:22). Và nhà tiên tri Đa-ni-ên “là người rất đáng quý” với Đức Giê-hô-va.—Đa-ni-ên 9:23.

3. Tại sao Áp-ra-ham, Đa-vít và Đa-ni-ên là bạn của Đức Giê-hô-va?

3 Tại sao Áp-ra-ham, Đa-vít và Đa-ni-ên được trở thành bạn Đức Giê-hô-va? Đức Giê-hô-va nói với Áp-ra-ham: “Con đã nghe lời ta” (Sáng thế 22:18). Ngài làm bạn với những ai khiêm nhường vâng lời ngài. Ngay cả một dân tộc cũng có thể trở thành bạn ngài. Đức Giê-hô-va giải thích với dân Y-sơ-ra-ên như sau: “Hãy vâng theo tiếng ta thì ta sẽ trở thành Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi sẽ trở thành dân ta” (Giê-rê-mi 7:23). Vậy nếu thật sự muốn trở thành bạn Đức Giê-hô-va, bạn cần vâng lời ngài.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA BẢO VỆ BẠN NGÀI

4, 5. Đức Giê-hô-va bảo vệ bạn ngài như thế nào?

4 Kinh Thánh cho biết Đức Giê-hô-va tìm cơ hội “để tỏ sức mạnh ngài vì lợi ích của những người có lòng trọn  vẹn với ngài” (2 Sử ký 16:9). Nơi Thi thiên 32:8, Đức Giê-hô-va hứa với những người là bạn ngài: “Ta sẽ ban sự thông hiểu, chỉ dẫn đường con phải đi. Ta sẽ ban lời khuyên bảo, mắt chăm chú dõi theo con”.

5 Có một kẻ thù mạnh mẽ muốn chia rẽ tình bạn của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Giê-hô-va muốn bảo vệ chúng ta. (Đọc Thi thiên 55:22). Là bạn của Đức Giê-hô-va, chúng ta hết lòng phụng sự ngài. Chúng ta trung thành với ngài bất kể hoàn cảnh khó khăn. Và chúng ta tin cậy Đức Giê-hô-va giống như người viết Thi thiên đã nói: “Ngài bên tay hữu nên con chẳng hề nao núng” (Thi thiên 16:8; 63:8). Tuy nhiên, Sa-tan làm gì để cố chia rẽ tình bạn của chúng ta với Đức Chúa Trời?

LỜI CÁO BUỘC CỦA SA-TAN

6. Sa-tan cáo buộc điều gì về con người?

6 Trong Chương 11, chúng ta đã học rằng Sa-tan thách thức Đức Giê-hô-va và cáo buộc ngài là đấng dối trá, bất công vì không cho A-đam và Ê-va tự quyết định điều gì đúng, điều gì sai. Sách Gióp trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Sa-tan còn cáo buộc cả những người muốn trở thành bạn Đức Chúa Trời. Sa-tan cho rằng họ phụng sự Đức Chúa Trời chỉ vì được lợi, chứ không phải vì yêu thương ngài. Thậm chí Sa-tan tự đắc là hắn có thể khiến bất cứ ai quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Hãy xem chúng ta có thể học được gì từ Gióp và cách Đức Giê-hô-va bảo vệ ông.

7, 8. (a) Đức Giê-hô-va nói gì về Gióp? (b) Sa-tan nói gì về Gióp?

7 Gióp là ai? Ông là một người tốt sống cách đây khoảng 3.600 năm. Đức Giê-hô-va nói rằng vào thời đó, trên khắp đất không có ai giống như ông. Gióp tôn kính Đức Chúa Trời sâu xa, và ông ghét những điều ác (Gióp 1:8). Gióp thật sự là bạn Đức Giê-hô-va.

 8 Sa-tan cho rằng Gióp phụng sự Đức Chúa Trời vì những lý do ích kỷ. Hắn nói với Đức Giê-hô-va: “Chẳng phải ngài đã dựng hàng rào bảo vệ xung quanh người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Ngài đã ban phước cho công việc của tay người, và bầy súc vật của người đã lan rộng khắp xứ. Thế nhưng, hãy giơ tay ngài ra và hại đến mọi thứ người có, chắc chắn người sẽ phỉ báng thẳng vào mặt ngài”.—Gióp 1:10, 11.

9. Đức Giê-hô-va cho phép Sa-tan làm gì?

9 Sa-tan cáo buộc Gióp phụng sự Đức Giê-hô-va chỉ vì được lợi. Sa-tan cũng cho rằng hắn có thể khiến Gióp ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va biết những gì Sa-tan nói là không đúng, nhưng ngài cho phép hắn thử thách Gióp để chứng tỏ ông làm bạn với Đức Giê-hô-va vì yêu thương ngài.

SA-TAN TẤN CÔNG GIÓP

10. Sa-tan tấn công Gióp như thế nào, và Gióp phản ứng ra sao?

10 Đầu tiên, Sa-tan cướp và thiêu hủy hết gia súc của Gióp. Sau đó, hắn giết hầu hết các tôi tớ của ông. Gióp mất tất cả. Cuối cùng, Sa-tan dùng một cơn bão để cướp đi mạng sống mười người con của Gióp. Thế nhưng Gióp vẫn trung thành với Đức Giê-hô-va. “Trong mọi việc ấy, Gióp chẳng phạm tội cũng không cáo buộc Đức Chúa Trời đã làm điều sai trái”.—Gióp 1:12-19, 22.

Đức Giê-hô-va ban thưởng cho Gióp vì ông trung thành làm bạn với ngài

11. (a) Sa-tan làm điều gì khác để hại Gióp? (b) Gióp phản ứng thế nào?

11 Sa-tan vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn lại thách thức Đức Chúa Trời như sau: ‘Hãy hại đến xương thịt người, chắc chắn người sẽ phỉ báng thẳng vào mặt ngài’. Thế là Sa-tan hành hạ Gióp bằng một căn bệnh vô cùng đau đớn (Gióp 2:5, 7). Dù vậy, Gióp vẫn trung thành với Đức Giê-hô-va.  Ông nói: “Cho đến chết, tôi cũng không từ bỏ lòng trọn thành!”.—Gióp 27:5.

12. Làm thế nào Gióp chứng minh Sa-tan là kẻ nói dối?

12 Gióp không hề biết về lời cáo buộc của Sa-tan hay lý do ông chịu khổ đến thế. Ông nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã gây ra những vấn đề đó (Gióp 6:4; 16:11-14). Dù vậy, Gióp vẫn trung thành với Đức Giê-hô-va. Giờ đây, mọi nghi ngờ đã chấm dứt. Gióp không phải là người ích kỷ. Ông là bạn của Đức Chúa Trời vì thật sự yêu thương ngài. Mọi lời cáo buộc của Sa-tan đều là dối trá!

13. Lòng trung thành của Gióp đã mang lại kết quả nào?

13 Dù Gióp không biết về những gì diễn ra trên trời, ông vẫn trung thành với Đức Chúa Trời và chứng minh Sa-tan là kẻ gian ác. Đức Giê-hô-va ban thưởng cho Gióp vì ông trung thành gìn giữ tình bạn với ngài.—Gióp 42:12-17.

CÁCH SA-TAN CÁO BUỘC BẠN

14, 15. Sa-tan cáo buộc tất cả mọi người điều gì?

14 Bạn có thể rút ra bài học quan trọng từ những gì xảy đến với Gióp. Ngày nay, Sa-tan cũng cáo buộc chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va chỉ vì được lợi. Nơi Gióp 2:4, Sa-tan nói: “Một người sẽ trao mọi thứ mình có vì mạng sống mình”. Hắn cáo buộc rằng tất cả mọi người đều ích kỷ, chứ không chỉ riêng Gióp. Hàng trăm năm sau khi Gióp qua đời, Sa-tan vẫn sỉ nhục Đức Giê-hô-va và cáo buộc các tôi tớ ngài. Chẳng hạn, Châm ngôn 27:11 nói: “Hỡi con, hãy khôn ngoan và làm cho lòng cha vui mừng, để cha có thể đáp lại kẻ thách thức [hay sỉ nhục] cha”.

15 Bạn có thể chọn vâng lời Đức Giê-hô-va và trung thành làm bạn với ngài, hầu chứng minh Sa-tan là kẻ nói dối. Ngay cả nếu bạn phải thực hiện những thay đổi lớn trong đời sống để trở thành bạn Đức Chúa Trời, hãy nhớ  rằng đó là quyết định tốt nhất trong đời! Quyết định này vô cùng quan trọng. Sa-tan nói rằng bạn sẽ không trung thành với Đức Chúa Trời khi gặp vấn đề. Hắn ra sức lừa gạt để chúng ta bất trung với ngài. Bằng cách nào?

16. (a) Sa-tan dùng những cách thức nào để ngăn cản người ta phụng sự Đức Giê-hô-va? (b) Ác Quỷ có thể dùng cách nào để ngăn cản bạn phụng sự Đức Giê-hô-va?

16 Sa-tan dùng nhiều cách thức khác nhau để chia rẽ tình bạn của chúng ta với Đức Chúa Trời. Một cách là hắn tấn công “như sư tử gầm rống, tìm người nào đó để cắn nuốt” (1 Phi-e-rơ 5:8). Đừng ngạc nhiên khi bạn bè, gia đình hoặc những người khác cố ngăn cản bạn học Kinh Thánh và làm điều đúng. Khi ấy, có lẽ bạn cảm thấy như đang bị tấn công * (Giăng 15:19, 20). Sa-tan cũng giả dạng làm “thiên sứ của sự sáng”. Hắn có thể tìm cách lừa gạt để chúng ta bất tuân với Đức Giê-hô-va (2 Cô-rinh-tô 11:14). Một cách khác Sa-tan dùng để ngăn cản chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va là khiến chúng ta nghĩ rằng mình không bao giờ xứng đáng để phụng sự ngài.—Châm ngôn 24:10.

HÃY VÂNG GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

17. Tại sao chúng ta vâng lời Đức Giê-hô-va?

17 Khi vâng lời Đức Giê-hô-va, chúng ta chứng minh Sa-tan là kẻ nói dối. Điều gì sẽ giúp chúng ta vâng lời? Kinh Thánh nói: “Anh em phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em hết lòng, hết mình và hết sức lực” (Phục truyền luật lệ 6:5). Chúng ta vâng lời Đức Giê-hô-va vì yêu thương ngài. Khi tình yêu thương dành cho  Đức Giê-hô-va lớn mạnh, chúng ta sẽ muốn làm mọi điều ngài đòi hỏi. Sứ đồ Giăng viết: “Yêu thương Đức Chúa Trời nghĩa là vâng giữ các điều răn ngài; và điều răn của ngài chẳng hề nặng nề”.—1 Giăng 5:3.

18, 19. (a) Đức Giê-hô-va xem một số điều nào là sai trái? (b) Làm sao chúng ta biết Đức Giê-hô-va không đòi hỏi chúng ta làm điều quá sức mình?

18 Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va xem một số điều nào là sai trái? Bạn có thể thấy vài ví dụ trong khung “ Hãy ghét những gì Đức Giê-hô-va ghét”. Lúc đầu, có lẽ bạn nghĩ vài điều trong số đó không hẳn là quá xấu. Nhưng khi đọc các câu Kinh Thánh và suy ngẫm, bạn sẽ hiểu tại sao việc vâng theo các điều luật của Đức Giê-hô-va là khôn ngoan. Có lẽ bạn cũng thấy mình phải thực hiện một số thay đổi trong đời sống. Dù đôi khi điều này không dễ, nhưng nếu thực hiện những thay đổi ấy, bạn sẽ được bình an và hạnh phúc vì đã trung thành làm bạn với Đức  Chúa Trời (Ê-sai 48:17, 18). Làm sao chúng ta biết việc thực hiện những thay đổi ấy là điều có thể?

19 Đức Giê-hô-va không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm điều quá sức mình (Phục truyền luật lệ 30:11-14). Là Bạn chân thật, ngài hiểu rõ chúng ta hơn chính chúng ta. Ngài biết ưu điểm và nhược điểm của chúng ta (Thi thiên 103:14). Sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta như sau: “Đức Chúa Trời là đấng trung tín, ngài sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng sẽ mở lối thoát, hầu anh em có thể chịu đựng trong lúc bị cám dỗ” (1 Cô-rinh-tô 10:13). Chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ luôn ban cho chúng ta sức mạnh để làm điều đúng. Ngài sẽ ban cho bạn “sức lực hơn mức bình thường” để chịu đựng trong hoàn cảnh khó khăn (2 Cô-rinh-tô 4:7). Sau nhiều lần cảm nghiệm sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va trong những lúc như thế, Phao-lô nói: “Trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi”.—Phi-líp 4:13.

 TẬP YÊU MẾN NHỮNG GÌ ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU MẾN

20. Bạn cần noi theo những đức tính nào của Đức Giê-hô-va, và tại sao?

20 Nếu muốn làm bạn với Đức Giê-hô-va, chúng ta phải từ bỏ những việc ngài xem là sai trái. Nhưng chúng ta cần làm hơn thế nữa (Rô-ma 12:9). Bạn của Đức Chúa Trời yêu mến những gì ngài yêu mến. Một số điều đó được nói đến nơi Thi thiên 15:1-5. (Đọc). Bạn của Đức Giê-hô-va noi theo các đức tính của ngài và thể hiện các khía cạnh của bông trái thần khí như “yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, tốt lành, đức tin, mềm mại, tự chủ”.—Ga-la-ti 5:22, 23.

21. Làm thế nào bạn có thể tập thể hiện những đức tính mà Đức Giê-hô-va yêu mến?

21 Làm thế nào bạn có thể tập thể hiện những đức tính tốt đẹp ấy? Bạn cần tìm hiểu Đức Giê-hô-va yêu mến điều gì bằng cách thường xuyên đọc và học hỏi Kinh Thánh (Ê-sai 30:20, 21). Khi làm thế, tình yêu thương của bạn dành cho Đức Giê-hô-va sẽ lớn mạnh, và kết quả là bạn sẽ muốn vâng lời ngài.

22. Nếu bạn vâng lời Đức Giê-hô-va, kết quả sẽ là gì?

22 Việc thực hiện những thay đổi trong đời sống có thể ví như việc cởi bỏ bộ đồ cũ và mặc bộ đồ mới. Kinh Thánh cho biết bạn cần “lột bỏ nhân cách cũ” và mặc lấy “nhân cách mới” (Cô-lô-se 3:9, 10). Cho dù không dễ nhưng khi chúng ta thực hiện những thay đổi ấy và vâng lời Đức Giê-hô-va, ngài hứa sẽ ban cho chúng ta “phần thưởng thật lớn” (Thi thiên 19:11). Đúng vậy, hãy chọn vâng lời Đức Giê-hô-va và chứng minh Sa-tan là kẻ nói dối. Hãy phụng sự Đức Giê-hô-va, không phải vì phần thưởng trong tương lai nhưng vì tình yêu thương bất vị kỷ. Khi làm thế, bạn sẽ thật sự trở thành bạn Đức Chúa Trời!

^ đ. 16 Điều này không có nghĩa là Sa-tan điều khiển những người cố ngăn cản bạn học Kinh Thánh. Nhưng hắn là “chúa của thế gian này” và “cả thế gian nằm dưới quyền của [hắn]”. Thế nên, không ngạc nhiên gì khi một số người cố ngăn cản chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va.—2 Cô-rinh-tô 4:4; 1 Giăng 5:19.