Gia đình bạn có thể hạnh phúc!

Bạn có thể có hôn nhân và gia đình hạnh phúc bằng cách áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh.

Lời giới thiệu

Bạn có thể có hôn nhân và gia đình hạnh phúc bằng cách áp dụng những lời gợi ý thiết thực dựa trên Kinh Thánh trong sách mỏng này.

PHẦN 1

Hướng đến Đức Chúa Trời để có hôn nhân hạnh phúc

Dùng hai câu hỏi đơn giản có thể giúp bạn cải thiện hôn nhân của mình.

PHẦN 2

Chung thủy với nhau

Phải chăng lòng chung thủy trong hôn nhân chỉ là việc tránh ngoại tình?

PHẦN 3

Cách giải quyết vấn đề

Cách tiếp cận vấn đề có thể khiến cho hôn nhân vững mạnh và hạnh phúc hoặc lung lay và đau khổ.

PHẦN 4

Cách quản lý tiền bạc

Sự tin tưởng và chân thật đóng vai trò nào?

PHẦN 5

Hòa thuận với gia đình đôi bên

Bạn có thể tôn trọng cha mẹ mà không thỏa hiệp hôn nhân của mình.

PHẦN 6

Cách hôn nhân thay đổi khi có con

Việc có con có thể làm cho mối quan hệ vợ chồng vững mạnh hơn không?

PHẦN 7

Giáo dục con cái

Sửa dạy bao hàm nhiều hơn là đưa ra những quy định và trừng phạt.

PHẦN 8

Khi thảm kịch ập đến

Nhận sự trợ giúp.

PHẦN 9

Cả nhà cùng thờ phượng Đức Giê-hô-va

Làm thế nào bạn có thể vui thích Buổi thờ phượng của gia đình hơn?