Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI HỌC SỐ 9

Khéo dùng phương pháp trực quan

Khéo dùng phương pháp trực quan

Sáng thế 15:5

TÓM LƯỢC: Dùng phương pháp trực quan để làm cho những điểm quan trọng trở nên rõ ràng và dễ nhớ hơn.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Chọn phương tiện trực quan giúp cải thiện chất lượng dạy dỗ. Dùng hình ảnh, biểu đồ, bản đồ, dòng thời gian hoặc các phương tiện trực quan khác để nhấn mạnh những điểm quan trọng, chứ không phải là các chi tiết nhỏ. Hãy giúp người nghe không chỉ nhớ đến phương tiện trực quan mà còn nhớ đến điểm anh chị muốn truyền đạt.

  • Đảm bảo là người nghe có thể thấy được phương tiện trực quan.