Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI HỌC SỐ 8

Dùng những minh họa hữu hiệu

Dùng những minh họa hữu hiệu

Ma-thi-ơ 13:34, 35

TÓM LƯỢC: Cải thiện chất lượng dạy dỗ của anh chị bằng cách dùng minh họa đơn giản, vừa thu hút người nghe vừa có thể giúp họ hiểu những điểm quan trọng.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Dùng minh họa đơn giản. Noi gương Chúa Giê-su, anh chị hãy dùng điều thông thường để giải thích điều quan trọng và dùng điều đơn giản để giải thích điều phức tạp. Đừng thêm những chi tiết không cần thiết khiến minh họa trở nên phức tạp. Hãy đảm bảo rằng các chi tiết của minh họa thật sự phù hợp với bài học mà anh chị đang muốn truyền đạt để người nghe không bị phân tâm.

  • Nghĩ đến người nghe. Lựa chọn những minh họa có liên quan đến đời sống sinh hoạt và mối quan tâm của người nghe. Đừng dùng những minh họa khiến họ xấu hổ hoặc bị xúc phạm.

  • Dạy điểm chính. Hãy minh họa cho những điểm chính thay vì minh họa cho các chi tiết nhỏ. Giúp người nghe không chỉ nhớ đến minh họa mà còn nhớ đến bài học rút ra từ minh họa đó.