Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI HỌC SỐ 2

Trình bày theo lối nói chuyện

Trình bày theo lối nói chuyện

2 Cô-rinh-tô 2:17

TÓM LƯỢC: Nói một cách tự nhiên, chân thành để truyền đạt cảm nghĩ của anh chị về đề tài và về người nghe.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Cầu nguyện và chuẩn bị kỹ. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp anh chị tập trung vào thông điệp thay vì vào bản thân. Chuẩn bị sẵn trong trí những điểm chính mà anh chị muốn truyền đạt. Dùng lời lẽ riêng, đừng đọc thuộc lòng từng từ trong tài liệu.

  • Nói từ trong lòng. Nghĩ đến lý do người nghe cần được biết thông điệp. Hãy tập trung vào việc giúp họ, nhờ vậy tư thế, điệu bộ cũng như nét mặt của anh chị sẽ truyền đạt sự chân thành và thân thiện.

  • Nhìn những người đang nghe anh chị nói. Hãy nhìn vào mắt người nghe, nếu điều đó không bị xem là bất lịch sự. Khi trình bày bài giảng, hãy nhìn những cá nhân trong cử tọa, thay vì nhìn qua nhìn lại hoặc nhìn tổng thể một nhóm người.