Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI HỌC SỐ 13

Cho thấy rõ giá trị thiết thực

Cho thấy rõ giá trị thiết thực

Châm ngôn 3:21

TÓM LƯỢC: Giúp người nghe nhận thấy đề tài mà anh chị trình bày tác động đến đời sống họ như thế nào và cho họ biết cách áp dụng điều họ nghe.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Nghĩ đến người nghe. Nghĩ đến lý do người nghe cần biết thông tin mà anh chị muốn chia sẻ, và xem khía cạnh nào của đề tài đặc biệt hữu ích đối với họ.

  • Trong khi trình bày, hãy cho người nghe biết điều họ cần làm. Ngay từ đầu, người nghe cần nhận thấy đề tài này có liên hệ đến bản thân họ. Khi triển khai mỗi điểm chính, hãy cho biết cách áp dụng điểm ấy. Tránh nói chung chung.