Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI HỌC SỐ 12

Nồng ấm và đồng cảm

Nồng ấm và đồng cảm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7, 8

TÓM LƯỢC: Nói với cảm xúc chân thật và cho người nghe thấy anh chị quan tâm đến họ.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Nghĩ đến người nghe. Hãy chuẩn bị lòng mình bằng cách nghĩ đến những vấn đề mà người nghe gặp phải. Cố gắng hình dung xem họ cảm thấy thế nào.

  • Cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Cố gắng làm người nghe tươi tỉnh, được an ủi và lên tinh thần. Tránh những từ có thể khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Đừng nói tiêu cực về những người không cùng đức tin hoặc về tín ngưỡng của họ.

  • Cho thấy sự quan tâm của anh chị. Với giọng tử tế và điệu bộ thích hợp, hãy cho người nghe thấy anh chị thật sự quan tâm đến họ. Chú ý đến nét mặt của anh chị và hãy tươi cười.