Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI HỌC SỐ 10

Ngữ điệu

Ngữ điệu

Châm ngôn 8:4, 7

TÓM LƯỢC: Truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng và khơi dậy cảm xúc bằng cách thay đổi âm lượng, cao độ cũng như nhịp độ của giọng nói.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Thay đổi âm lượng. Tăng âm lượng để nhấn mạnh những điểm chính và thúc đẩy người nghe hành động. Tăng âm lượng khi đọc những lời phán xét trong Kinh Thánh. Giảm âm lượng để khơi dậy sự mong đợi hoặc để diễn đạt sự sợ hãi, lo lắng.

  • Thay đổi cao độ. Nếu thích hợp, hãy lên giọng để truyền đạt sự nhiệt tình hoặc cho biết kích thước, khoảng cách. Hãy xuống giọng để thể hiện sự đau buồn hoặc lo lắng.

  • Thay đổi nhịp độ. Nói nhanh hơn để truyền đạt sự hào hứng và nói chậm hơn khi nhắc đến những điểm quan trọng.