Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI HỌC SỐ 1

Nhập đề hữu hiệu

Nhập đề hữu hiệu

Công vụ 17:22

TÓM LƯỢC: Phần nhập đề của anh chị cần gợi sự chú ý, nêu rõ đề tài và cho thấy lý do người nghe nên quan tâm đến đề tài đó.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Gợi sự chú ý. Chọn một câu hỏi, một câu nói, một kinh nghiệm có thật hoặc một tin tức mà người nghe sẽ chú ý.

  • Nêu rõ đề tài. Lời nhập đề của anh chị cần nêu rõ đề tài và mục đích của phần trình bày.

  • Cho thấy lý do người nghe nên quan tâm đến đề tài đó. Điều chỉnh lời nói sao cho phù hợp với nhu cầu của người nghe. Người nghe nên hiểu rõ là đề tài đó giúp ích cho cá nhân họ như thế nào.