Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Đau khổ có bao giờ chấm dứt?

Đau khổ có bao giờ chấm dứt?

Bạn trả lời thế nào?

  • Có.

  • Không.

  • Có thể.

 KINH THÁNH NÓI GÌ?

“Đức Chúa Trời... sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa”.Khải huyền 21:3, 4, Bản dịch Thế Giới Mới.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ VỚI BẠN?

Tin chắc rằng Đức Chúa Trời không gây ra vấn đề của mình.—Gia-cơ 1:13.

Được an ủi khi biết Đức Chúa Trời thấu hiểu nỗi khổ của mình.Xa-cha-ri 2:8.

Hy vọng chắc chắn là mọi đau khổ sẽ chấm dứt.—Thi thiên 37:9-11.

 CHÚNG TA CÓ THỂ TIN KINH THÁNH KHÔNG?

Có, ít nhất vì hai lý do:

  • Đức Chúa Trời ghét đau khổ và bất công. Đức Chúa Trời, danh là Giê-hô-va, đã cảm thấy thế nào khi dân của ngài vào thời xưa bị ngược đãi tàn nhẫn? Kinh Thánh nói rằng ngài đau lòng khi họ bị ngược đãi.—Quan xét 2:18.

    Đức Chúa Trời phẫn nộ với những ai làm hại người khác. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói rằng “tay làm đổ máu vô tội” là gớm ghiếc trước mắt ngài.—Châm ngôn 6:16, 17.

  • Đức Chúa Trời quan tâm đến mỗi chúng ta. Không chỉ chúng ta biết “nỗi khốn khổ và đau đớn của mình”, mà Đức Giê-hô-va cũng biết rõ điều đó!2 Sử ký 6:29, 30.

    Qua chính phủ của ngài, Đức Giê-hô-va sẽ nhanh chóng loại bỏ mọi đau khổ của chúng ta (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Trong lúc này, ngài đang an ủi những người thành thật tìm kiếm ngài.—Công vụ 17:27; 2 Cô-rinh-tô 1:3, 4.

 HÃY THỬ NGHĨ

Tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ?

Kinh Thánh giải đáp nơi RÔ-MA 5:122 PHI-E-RƠ 3:9.