Con đường dẫn đến bình an và hạnh phúc

Nếu bạn lo lắng cho tương lai của người thân thì sách này dành cho bạn.

Phần giới thiệu

Làm sao để tìm được bình an và hạnh phúc trong một thế giới hỗn loạn và thiếu tình yêu thương như hiện nay?

Ai cũng cần sự hướng dẫn

Nhiều người phải vật lộn với cuộc sống hằng ngày để chu cấp cho gia đình và nuôi con ăn học. Họ có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?

Đi tìm nguồn hướng dẫn thực tế

Bạn có thể tìm được bí quyết để có bình an và hạnh phúc.

Một cuốn sách đặc biệt

Nhiều tôn giáo và triết lý cho rằng mình là con đường dẫn đến hạnh phúc. Điều gì khiến Kinh Thánh khác biệt?

Những lời hứa đáng tin cậy

Cha của nhân loại báo trước điều gì về tương lai?

Tìm hiểu về nguồn gốc của muôn vật

Đấng dựng nên muôn vật là một đấng có quyền năng vô song.

Đấng đầy yêu thương và chuộng công lý

Chúng ta chuộng công lý vì đấng tạo ra chúng ta là Đức Giê-hô-va chuộng công lý.

Đấng khôn ngoan và đầy quyền năng

Chúng ta hiện hữu là nhờ sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời.

Mọi đau khổ sắp qua đi

Nếu Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa yêu thương và đầy quyền năng, thì tại sao có biết bao đau khổ trên đất?

Bình an và hạnh phúc sẽ đến!

Nay mai trái đất sẽ chỉ có những người ăn hiền ở lành. Nhưng bao giờ điều này sẽ xảy ra?

Mời tìm hiểu thêm

Tại sao bạn có thể tin chắc là một thế giới tốt đẹp không phải là điều viển vông?