Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tìm lời giải đáp cho những câu hỏi sau

Tìm lời giải đáp cho những câu hỏi sau
  1. Tại sao chúng ta có thể tự tin cầu xin Đức Giê-hô-va giúp mình dạn dĩ? (Thi 138:3)

  2. Nhờ đâu chúng ta có thể dạn dĩ như những tôi tớ trung thành thời xưa? (Công 4:31)

  3. Làm thế nào chúng ta có thể thu hết can đảm để làm thánh chức? (1 Tê 2:2)

  4. Nhờ đâu chúng ta có thể dạn dĩ khi đương đầu với áp lực? (1 Phi 2:21-23)

  5. Khi dạn dĩ, chúng ta sẽ được ban thưởng như thế nào? (Hê 10:35)