Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 58

Ngài hóa bánh ra nhiều và cảnh báo về men

Ngài hóa bánh ra nhiều và cảnh báo về men

MA-THI-Ơ 15:32–16:12 MÁC 8:1-21

  • CHÚA GIÊ-SU CUNG CẤP THỨC ĂN CHO 4.000 NGƯỜI NAM

  • NGÀI CẢNH BÁO VỀ MEN CỦA NGƯỜI PHA-RI-SI

Đoàn dân đông kéo nhau đến gặp Chúa Giê-su trong vùng Đê-ca-bô-li, phía đông của biển Ga-li-lê. Họ đến để nghe ngài giảng và được chữa bệnh; họ mang theo những chiếc giỏ lớn đựng thực phẩm.

Tuy nhiên, vài ngày sau, Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Tôi thấy đoàn dân này thật đáng thương vì họ đã ở với tôi ba ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu tôi để họ bụng đói đi về thì họ sẽ ngất xỉu dọc đường; vả lại, cũng có một số người từ xa đến”. Các môn đồ thắc mắc: “Ở nơi hẻo lánh này thì tìm đâu ra đủ bánh cho họ ăn?”.—Mác 8:2-4.

Chúa Giê-su hỏi: “Anh em có mấy cái bánh?”. Các môn đồ thưa: “Bảy cái, cùng vài con cá nhỏ” (Ma-thi-ơ 15:34). Chúa Giê-su bảo đoàn dân ngồi xuống. Ngài cầm bánh và cá, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi đưa cho các môn đồ để họ phân phát cho đoàn dân. Thật kinh ngạc là tất cả đều ăn no nê. Họ còn gom được bảy giỏ lớn đầy thức ăn thừa, dù lúc ấy có khoảng 4.000 người nam, chưa kể phụ nữ và trẻ em!

Sau khi cho đoàn dân về, Chúa Giê-su cùng các môn đồ lên thuyền đi đến vùng Ma-ga-đan, nằm trên bờ tây của biển Ga-li-lê. Những người Pha-ri-si và một số người thuộc phái Sa-đu-sê đến đây để thử ngài, họ xin ngài cho xem một dấu lạ từ trời.

Biết động cơ của họ, Chúa Giê-su đáp: “Khi chiều xuống, các ông thường nói: ‘Mai sẽ tốt trời vì bầu trời đỏ rực’, còn buổi sáng thì các ông nói: ‘Hôm nay trời sẽ mưa rét vì bầu trời đỏ rực nhưng lại âm u’. Các ông biết cắt nghĩa cảnh sắc bầu trời, nhưng không cắt nghĩa được các dấu hiệu của thời này” (Ma-thi-ơ 16:2, 3). Rồi Chúa Giê-su nói với người Pha-ri-si và Sa-đu-sê rằng họ sẽ chẳng được ban cho dấu nào, ngoại trừ dấu về Giô-na.

Chúa Giê-su và các môn đồ lên thuyền đi về phía Bết-sai-đa, nằm trên bờ đông bắc của biển. Trên đường đi, các môn đồ nhận ra mình quên không mang đủ bánh. Họ chỉ có một cái bánh. Nghĩ đến cuộc đối đầu gần đây của ngài với người Pha-ri-si và những người ủng hộ Hê-rốt thuộc phái Sa-đu-sê, Chúa Giê-su cảnh báo: “Anh em hãy cẩn thận, coi chừng men của người Pha-ri-si và men của Hê-rốt”. Các môn đồ tưởng ngài nói đến việc họ quên mang theo bánh. Thấy họ hiểu lầm, Chúa Giê-su hỏi: “Sao anh em lại cãi nhau về việc không có bánh?”.—Mác 8:15-17.

Chúa Giê-su vừa cung cấp bánh cho hàng ngàn người, nên đáng lẽ các môn đồ phải biết rằng ngài không nói về việc thiếu bánh theo nghĩa đen. Ngài hỏi: “Anh em không nhớ ư? Khi tôi bẻ năm cái bánh cho 5.000 người, anh em đã gom lại bao nhiêu giỏ bánh thừa?”. Họ thưa: “Mười hai giỏ”. Chúa Giê-su nói tiếp: “Còn khi tôi bẻ bảy cái bánh cho 4.000 người, anh em đã gom được bao nhiêu  giỏ lớn bánh thừa?”. Họ đáp: “Bảy giỏ”.—Mác 8:18-20.

Chúa Giê-su hỏi: “Sao anh em không hiểu rằng tôi không nói về bánh?”. Ngài nói thêm: “Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê”.—Ma-thi-ơ 16:11.

Cuối cùng, các môn đồ cũng hiểu ra. Men được dùng để lên men và làm cho bánh nở ra. Chúa Giê-su dùng men làm hình ảnh tượng trưng cho sự bại hoại. Ngài cảnh báo các môn đồ phải cảnh giác với “lời dạy của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê”, là điều gây ảnh hưởng tai hại.—Ma-thi-ơ 16:12.