Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 52

Dùng ít bánh và cá cho hàng ngàn người ăn

Dùng ít bánh và cá cho hàng ngàn người ăn

MA-THI-Ơ 14:13-21 MÁC 6:30-44 LU-CA 9:10-17 GIĂNG 6:1-13

  • CHÚA GIÊ-SU CUNG CẤP THỨC ĂN CHO 5.000 NGƯỜI NAM

Mười hai sứ đồ đã có một chuyến rao giảng thú vị ở khắp Ga-li-lê, và họ kể cho Chúa Giê-su nghe “mọi điều họ đã làm và dạy”. Giờ đây họ mệt mỏi là điều dễ hiểu. Nhưng họ thậm chí không có thì giờ để ăn uống vì có rất nhiều người lui tới. Vì thế, Chúa Giê-su nói: “Nào, hãy đi riêng đến nơi hẻo lánh để nghỉ ngơi một chút”.—Mác 6:30, 31.

Họ bèn lên thuyền, có thể là gần Ca-bê-na-um, và đi đến một nơi hẻo lánh về phía đông của sông Giô-đanh, xa hơn Bết-sai-đa. Tuy nhiên, nhiều người thấy họ đi và những người khác thì nghe về điều ấy. Thế nên đoàn dân kéo nhau chạy dọc trên bờ, và khi thuyền cập bến thì họ đã ở đó.

Khi ra khỏi thuyền, Chúa Giê-su thấy đoàn dân thì động lòng thương cảm vì họ như chiên không có người chăn. Vậy, ngài bắt đầu “dạy họ nhiều điều” về Nước Trời (Mác 6:34). Ngài cũng chữa lành “những người cần được chữa bệnh” (Lu-ca 9:11). Lúc xế chiều, các môn đồ giục ngài: “Nơi này hẻo lánh và bây giờ cũng đã muộn rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mua thức ăn”.—Ma-thi-ơ 14:15.

Chúa Giê-su nói: “Họ không cần đi, anh em hãy cho họ thứ gì để ăn” (Ma-thi-ơ 14:16). Dù Chúa Giê-su đã biết ngài sắp làm gì nhưng ngài thử Phi-líp bằng cách hỏi: “Chúng ta mua bánh ở đâu cho họ ăn?”. Chúa Giê-su hỏi đúng người, vì Phi-líp đến từ thành Bết-sai-đa gần đó. Tuy nhiên, mua bánh không phải là giải pháp. Lúc đó có khoảng 5.000 người nam, và nếu tính cả phụ nữ và trẻ em thì tổng số người có thể là gấp đôi. Phi-líp thưa: “Hai trăm đơ-na-ri-on bánh [một đơ-na-ri-on bằng một ngày lương] cũng không đủ cho mỗi người một ít”.—Giăng 6:5-7.

Có lẽ để cho thấy không thể nào cho tất cả mọi người ăn, Anh-rê nói: “Cậu bé này có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ. Nhưng bấy nhiêu thì làm sao đủ cho nhiều người đến thế?”.—Giăng 6:9.

Lúc đó là mùa xuân, ngay trước Lễ Vượt Qua năm 32 CN, và cỏ xanh phủ khắp sườn đồi. Chúa Giê-su bảo các môn đồ cho đoàn dân ngồi trên cỏ, thành từng nhóm 50 người và 100 người. Ngài cầm lấy năm cái bánh và hai con cá rồi dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Sau đó, Chúa Giê-su bẻ bánh và chia cá, rồi đưa các môn đồ để phân phát cho đoàn dân. Thật kinh ngạc, tất cả mọi người đều ăn no nê!

Khi họ ăn xong, Chúa Giê-su bảo các môn đồ: “Hãy gom lại những miếng bánh thừa để khỏi lãng phí” (Giăng 6:12). Họ gom lại những miếng bánh thừa được 12 giỏ đầy!