Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 100

Minh họa về mười mi-na

Minh họa về mười mi-na

LU-CA 19:11-28

  • MINH HỌA CỦA CHÚA GIÊ-SU VỀ MƯỜI MI-NA

Dù điểm đến của Chúa Giê-su là Giê-ru-sa-lem, nhưng có lẽ hiện giờ ngài và các môn đồ vẫn đang ở nhà Xa-ki-ơ. Các môn đồ tưởng rằng “Nước Đức Chúa Trời” sắp được thành lập và Chúa Giê-su sẽ làm Vua (Lu-ca 19:11). Họ hiểu sai vấn đề này cũng như không hiểu việc Chúa Giê-su phải chết. Vì thế, Chúa Giê-su đưa ra một minh họa để giúp họ thấy rằng thời điểm Nước Trời đến cai trị vẫn còn xa.

Ngài kể: “Có nhà quý tộc nọ đi đến một xứ xa để nhận vương quyền rồi sẽ trở về” (Lu-ca 19:12). Chuyến đi này sẽ mất một khoảng thời gian. Rõ ràng, Chúa Giê-su chính là “nhà quý tộc” đi đến một “xứ xa”, tức là trời, nơi mà ngài sẽ được Cha ban cho vương quyền Nước Trời.

Minh họa cho biết là trước khi “nhà quý tộc” đi xa, ông gọi mười đầy tớ đến, giao cho mỗi người một mi-na bạc và nói: “Hãy lấy số bạc đó đi làm ăn cho đến khi ta về” (Lu-ca 19:13). Mi-na bạc là những đồng tiền rất quý. Một mi-na tương đương với ba tháng lương của một người làm nghề nông.

Có lẽ các môn đồ nhận thấy họ giống như mười đầy tớ trong minh họa, vì trước đó Chúa Giê-su ví họ với những thợ gặt (Ma-thi-ơ 9:35-38). Dĩ nhiên, ngài không có ý bảo họ thu hoạch lúa. Thay vì thế, ngài muốn họ thu nhóm các môn đồ, là những người sẽ cai trị trong Nước Đức Chúa Trời. Các môn đồ dùng những gì mình có để đào tạo thêm những người thừa kế Nước Trời.

Chúa Giê-su tiết lộ thêm điều gì qua minh họa này? Ngài nói rằng người đồng xứ “ghét [nhà quý tộc] nên cử một đoàn sứ giả đến đó để nói: ‘Chúng tôi không muốn người này làm vua chúng tôi’” (Lu-ca 19:14). Các môn đồ biết người Do Thái không chấp nhận Chúa Giê-su, thậm chí một số người còn muốn giết ngài. Sau khi Chúa Giê-su chết và trở về trời, người Do Thái nói chung đã cho thấy quan điểm của họ đối với ngài qua việc ngược đãi các môn đồ. Những kẻ chống đối này cho thấy rõ họ không muốn Chúa Giê-su làm Vua.—Giăng 19:15, 16; Công vụ 4:13-18; 5:40.

Còn mười người đầy tớ, họ dùng các mi-na như thế nào cho đến khi “nhà quý tộc” nhận “vương quyền” và trở về? Chúa Giê-su kể: “Sau khi nhận được vương quyền, ông trở về và cho gọi những đầy tớ mà ông đã giao bạc, để biết họ sinh lợi được bao nhiêu trong công việc làm ăn. Người thứ nhất đến trình: ‘Thưa Chúa, một mi-na của Chúa sinh lợi được mười mi-na’. Ông nói với người ấy: ‘Tốt lắm, đầy tớ giỏi giang! Vì ngươi đã trung tín trong một việc rất nhỏ, hãy cai quản mười thành’. Người thứ hai trình: ‘Thưa Chúa, một mi-na của Chúa sinh lợi được năm mi-na’. Ông cũng nói với người này: ‘Ngươi được cai quản năm thành’”.—Lu-ca 19:15-19.

Nếu các môn đồ nhận ra họ giống như các đầy tớ này và tận dụng những gì mình có để đào tạo thêm môn đồ, họ có thể tin chắc rằng Chúa Giê-su sẽ hài lòng và ban thưởng cho sự siêng năng của họ. Dĩ nhiên, không phải mọi môn đồ của Chúa Giê-su đều có hoàn cảnh, cơ hội và khả năng giống nhau. Nhưng đấng nhận “vương quyền” là Chúa Giê-su sẽ nhận ra và ban phước cho những nỗ lực và sự trung thành của họ trong việc đào tạo môn đồ.—Ma-thi-ơ 28:19, 20.

Tuy nhiên, hãy lưu ý đến sự tương phản mà Chúa Giê-su nói trong phần kết của minh họa: “Nhưng một đầy tớ khác đến nói: ‘Thưa Chúa, đây là mi-na của Chúa, tôi đã cất giấu trong khăn. Tôi vốn sợ Chúa, vì Chúa là người khắt khe; Chúa lấy tiền mình không gửi, gặt thứ mình không gieo’. Ông đáp: ‘Hỡi tên đầy tớ  gian ác, ta sẽ dùng lời của ngươi để kết án ngươi. Ngươi đã biết ta khắt khe, lấy tiền mình không gửi và gặt thứ mình không gieo, vậy sao ngươi không đem số bạc của ta đi gửi lấy lãi, để khi ta đến, ta sẽ thu được cả vốn lẫn lãi?’. Rồi ông bảo những người đứng gần đó: ‘Hãy lấy lại mi-na hắn giữ và đưa cho người có mười mi-na’”.—Lu-ca 19:20-24.

Vì không chịu làm việc để sinh lời cho nước của chủ, người đầy tớ này đã đánh mất những gì mình có. Các sứ đồ đang mong chờ thời điểm Chúa Giê-su cai trị Nước Đức Chúa Trời. Qua những gì ngài nói về người đầy tớ cuối, hẳn các sứ đồ nhận ra rằng nếu không làm việc siêng năng thì họ sẽ không nhận được một chỗ trong Nước Trời.

Những lời trên của Chúa Giê-su hẳn thôi thúc các môn đồ trung thành nỗ lực nhiều hơn. Ngài kết luận: “Ta nói với các ngươi, ai có sẽ được cho thêm, ai không có thì ngay cả cái mình có cũng sẽ bị lấy đi”. Ngài nói thêm rằng kẻ thù của ngài, là những kẻ không muốn ngài “làm vua”, sẽ bị xử tử. Rồi Chúa Giê-su tiếp tục hành trình đến Giê-ru-sa-lem.—Lu-ca 19:26-28.