Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 PHẦN 4

Giai đoạn sau trong thánh chức của Chúa Giê-su ở Giu-đê

“Hãy nài xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt đến”.​—Lu-ca 10:2

Giai đoạn sau trong thánh chức của Chúa Giê-su ở Giu-đê

TRONG PHẦN NÀY

CHƯƠNG 66

Dự Lễ Lều Tạm tại Giê-ru-sa-lem

Tại sao những người lắng nghe Chúa Giê-su nghĩ rằng ngài bị quỷ ám?

CHƯƠNG 67

“Chưa từng có người nào giảng dạy như người này”

Hầu như cả tòa án tối cao của người Do Thái đều chống đối Chúa Giê-su, nhưng có một thành viên can đảm lên tiếng bênh vực ngài.

CHƯƠNG 68

Con Đức Chúa Trời—“Ánh sáng của thế gian”

Chúa Giê-su nói rằng “chân lý sẽ giải thoát anh em”. Giải thoát khỏi điều gì?

CHƯƠNG 69

Cha của họ là Áp-ra-ham hay Ác Quỷ?

Chúa Giê-su cho biết cách nhận diện con cháu của Áp-ra-ham, cũng như Cha của ngài thật sự là ai.

CHƯƠNG 70

Chúa Giê-su chữa lành một người mù bẩm sinh

Các môn đồ hỏi tại sao người ăn xin bị mù. Có phải vì anh ta phạm tội hay vì cha mẹ phạm tội? Người ta phản ứng khác nhau khi Chúa Giê-su chữa lành cho anh.

CHƯƠNG 71

Người Pha-ri-si tra hỏi người từng bị mù

Lập luận hợp lý của người đàn ông từng bị mù khiến người Pha-ri-si tức tối. Đúng như điều cha mẹ anh ta lo sợ, người Pha-ri-si đuổi anh ra khỏi nhà hội.

CHƯƠNG 72

Chúa Giê-su phái 70 môn đồ đi rao giảng

Tại Giu-đê, Chúa Giê-su phái 70 môn đồ đi theo cặp để rao giảng về Nước Trời. Các môn đồ rao giảng ở đâu, trong nhà hội hay tại nhà người ta?

CHƯƠNG 73

Người Sa-ma-ri chứng tỏ là người lân cận thật

Làm thế nào Chúa Giê-su dùng ngụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân lành để dạy một bài học đáng nhớ?

CHƯƠNG 74

Bài học về lòng hiếu khách và lời cầu nguyện

Chúa Giê-su đến thăm Ma-thê và Ma-ri tại nhà họ. Ngài dạy gì về lòng hiếu khách? Sau đó, ngài dạy các môn đồ thế nào về việc cầu nguyện?

CHƯƠNG 75

Chúa Giê-su tiết lộ nguồn của hạnh phúc

Chúa Giê-su trả lời những kẻ chỉ trích, cho biết về “ngón tay Đức Chúa Trời” và cách Nước Trời đến với họ. Ngài cũng tiết lộ cách tìm được hạnh phúc thật.

CHƯƠNG 76

Dùng bữa với người Pha-ri-si

Chúa Giê-su vạch trần sự đạo đức giả của những người Pha-ri-si và thầy kinh luật. Họ bắt dân chúng mang những gánh nặng nào?

CHƯƠNG 77

Lời khuyên của Chúa Giê-su về sự giàu có

Chúa Giê-su nói minh họa về một người giàu xây những nhà kho lớn hơn. Ngài lặp lại lời khuyên nào về mối nguy hiểm của việc tìm kiếm sự giàu có?

CHƯƠNG 78

Hỡi quản gia trung tín, hãy luôn sẵn sàng!

Chúa Giê-su cho thấy ngài quan tâm đến tình trạng thiêng liêng của các môn đồ. Vai trò của quản gia là gì trong việc chăm sóc tình trạng thiêng liêng cho các môn đồ? Tại sao lời khuyên hãy luôn sẵn sàng rất quan trọng?

CHƯƠNG 79

Sự hủy diệt đang ở trước mắt

Chúa Giê-su nói những người ngài đang cố giúp sẽ bị hủy diệt nếu họ không ăn năn. Họ có rút ra bài học quan trọng rằng Chúa Giê-su đang cố dạy về mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời không?

CHƯƠNG 80

Người Chăn Tốt Lành và các chuồng chiên

Mối quan hệ giữa người chăn và chiên là minh họa rất thích hợp cho tình cảm Chúa Giê-su dành cho môn đồ. Họ có chấp nhận sự dạy dỗ của ngài và đi theo ngài không?

CHƯƠNG 81

Là một với Cha, nhưng không phải là Đức Chúa Trời

Một số người chỉ trích đã cáo buộc Chúa Giê-su là ngài nhận mình ngang hàng Đức Chúa Trời. Bằng cách nào ngài khéo léo bác bỏ lời cáo buộc sai lầm đó?