Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Để noi gương Chúa Giê-su, hãy...

Để noi gương Chúa Giê-su, hãy...

CÓ LÒNG TRẮC ẨN

Là người hoàn hảo, Chúa Giê-su không phải trải qua nhiều nỗi đau và mối lo lắng như con người bất toàn. Dù vậy, ngài vẫn thể hiện sự đồng cảm sâu xa với người khác. Ngài sẵn sàng làm cho họ hơn mức cần thiết, ngay cả trong những lúc không thuận lợi. Quả thật, lòng trắc ẩn đã thôi thúc ngài giúp đỡ người khác. Hãy xem Chúa Giê-su làm điều này như thế nào trong Chương 32, 37, 57, 99.

LÀ NGƯỜI DỄ ĐẾN GẦN

Người từ mọi lứa tuổi, cả già lẫn trẻ, đều cảm thấy dễ đến gần Chúa Giê-su vì ngài không tạo cho người ta cảm giác mình quá bận rộn hoặc quá quan trọng. Cảm nhận được lòng quan tâm của Chúa Giê-su nên người ta thấy thoải mái khi ở bên ngài. Về điều này, hãy xem Chương 25, 27, 95.

ĐỀU ĐẶN CẦU NGUYỆN

Chúa Giê-su thường đến gần Cha ngài qua lời cầu nguyện chân thành, dù là lúc ở một mình hay khi ở với những người thờ phượng thật. Ngài cầu nguyện vào nhiều dịp, không chỉ trong các bữa ăn. Ngài cảm tạ, ngợi khen Cha và tìm kiếm sự hướng dẫn của Cha trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Hãy xem gương của Chúa Giê-su trong Chương 24, 34, 91, 122, 123.

THỂ HIỆN TINH THẦN BẤT VỊ KỶ

Ngay cả những lúc Chúa Giê-su cần được nghỉ ngơi và thư giãn nhưng ngài vẫn gác nhu cầu của bản thân sang một bên vì lợi ích của người khác. Ngài không xem mình là trên hết. Về khía cạnh này, ngài nêu gương cho chúng ta noi theo. Hãy xem gương mẫu đó được thể hiện thế nào trong Chương 19, 41, 52.

BIẾT THA THỨ

Chúa Giê-su không chỉ dạy người ta là cần phải tha thứ, nhưng chính ngài cũng nêu gương về khía cạnh này trong cách cư xử với các môn đồ và người khác. Hãy suy ngẫm gương của Chúa Giê-su trong Chương 26, 40, 64, 85, 131.

SỐT SẮNG

Kinh Thánh báo trước rằng phần lớn người Do Thái sẽ không nhìn nhận Đấng Mê-si và kẻ thù sẽ giết ngài. Vì thế, Chúa Giê-su đã có thể chỉ làm vừa đủ cho người khác. Nhưng ngài đã sốt sắng đẩy mạnh sự thờ phượng thật. Ngài nêu gương sốt sắng cho tất cả những môn đồ đang đối mặt với sự thờ ơ hay ngay cả sự chống đối. Hãy xem Chương 16, 72, 103.

KHIÊM NHƯỜNG

Chúa Giê-su hơn con người bất toàn về mọi phương diện, chẳng hạn như sự hiểu biết và sự khôn ngoan. Vì là người hoàn hảo nên chắc chắn ngài vượt trội so với những người xung quanh về khả năng trí tuệ và thể chất. Nhưng ngài vẫn khiêm nhường phục vụ người khác. Bạn sẽ tìm thấy những bài học về đức tính này trong Chương 10, 62, 66, 94, 116.

KIÊN NHẪN

Chúa Giê-su luôn kiên nhẫn với các sứ đồ và người khác khi họ không làm theo gương của ngài hoặc không áp dụng điều ngài dạy. Ngài kiên nhẫn nhắc lại những bài học cần thiết để họ có thể đến gần với Đức Giê-hô-va hơn. Hãy suy ngẫm gương kiên nhẫn của Chúa Giê-su trong Chương 74, 98, 118, 135.