Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 114

Đấng Ki-tô phán xét chiên và dê khi ngài đến trong sự vinh quang

Đấng Ki-tô phán xét chiên và dê khi ngài đến trong sự vinh quang

MA-THI-Ơ 25:31-46

  • CHÚA GIÊ-SU ĐƯA RA MINH HỌA VỀ CHIÊN VÀ DÊ

Trên núi Ô-liu, Chúa Giê-su vừa kể minh họa về mười trinh nữ và ta-lâng. Giờ đây, ngài kết thúc lời giải đáp cho câu hỏi của các sứ đồ về sự hiện diện của ngài và kỳ cuối cùng của thế gian bằng cách kể minh họa cuối về chiên và dê.

Chúa Giê-su bắt đầu giới thiệu bối cảnh: “Khi Con Người đến trong sự vinh quang cùng với tất cả các thiên sứ, ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của mình” (Ma-thi-ơ 25:31). Ngài cho thấy rõ ngài là nhân vật chính trong minh họa này. Trước đây, ngài thường tự gọi mình là “Con Người”.—Ma-thi-ơ 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Khi nào minh họa này sẽ ứng nghiệm? Đó là khi Chúa Giê-su “đến trong sự vinh quang” cùng với các thiên sứ và “ngồi trên ngôi vinh hiển”. Ngài từng nói về việc “Con Người đến trong các đám mây trên trời, với quyền lực và đầy vinh hiển”, cùng với các thiên sứ. Khi nào điều này xảy ra? Đó là “ngay sau cơn hoạn nạn” (Ma-thi-ơ 24:29-31; Mác 13:26, 27; Lu-ca 21:27). Vậy minh họa này sẽ ứng nghiệm trong tương lai, khi Chúa Giê-su đến trong sự vinh quang. Lúc đó, ngài sẽ làm gì?

Chúa Giê-su giải thích: “Khi Con Người đến,... mọi nước sẽ được nhóm lại trước mặt ngài, rồi ngài sẽ tách người này với người kia, như người chăn tách chiên với dê. Ngài sẽ đặt chiên ở bên phải, còn dê ở bên trái”.—Ma-thi-ơ 25:31-33.

Về chiên, là những người được đặt ở phía ngài chấp nhận, Chúa Giê-su nói: “Rồi Vua sẽ nói với những người ở bên phải: ‘Hỡi những người được Cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng Nước đã được chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ khi thành lập thế gian’” (Ma-thi-ơ 25:34). Tại sao chiên nhận được ân huệ của Vua?

 Vua giải thích: “Khi ta đói, các ngươi cho ăn; ta khát, các ngươi cho uống; ta là người lạ, các ngươi tiếp đãi; ta trần truồng, các ngươi cho mặc. Ta bị bệnh, các ngươi chăm sóc. Ta ở tù, các ngươi viếng thăm”. Khi chiên, hay “những người công chính”, hỏi là họ đã làm những điều tốt ấy cho ngài bằng cách nào, ngài trả lời: “Các ngươi làm điều ấy đến mức nào cho một trong những anh em nhỏ nhất của ta tức là đã làm đến mức ấy cho ta” (Ma-thi-ơ 25:35, 36, 40, 46). Họ không làm những việc tốt này ở trên trời, vì ở đó không có người bệnh hoặc người đói. Nhưng họ đã làm những điều này cho các anh em của Đấng Ki-tô ở trên đất.

Còn về dê, là những người bị đặt ở bên trái, thì sao? Chúa Giê-su nói: “Rồi Vua sẽ nói với những kẻ ở bên trái: ‘Hỡi những kẻ bị rủa sả, hãy đi cho khuất mắt ta mà vào lửa muôn đời đã chuẩn bị sẵn cho Ác Quỷ và các thiên sứ của hắn. Vì khi ta đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống. Ta là người lạ, các ngươi không tiếp đãi; ta trần truồng, các ngươi không cho mặc; ta bị bệnh và ở tù, các ngươi không chăm sóc’” (Ma-thi-ơ 25:41-43). Phán quyết này thật thích đáng vì những người bị xét là dê đã không đối xử tử tế với anh em của Đấng Ki-tô, là điều lẽ ra họ phải làm.

Các sứ đồ học được rằng phán quyết được đưa ra trong tương lai sẽ là vĩnh viễn. Chúa Giê-su nói với họ: “Vua sẽ phán cùng họ: ‘Quả thật ta nói với các ngươi, mỗi khi các ngươi không làm điều ấy cho một trong những anh em nhỏ nhất của ta tức là đã không làm cho ta’. Những kẻ này sẽ đi vào sự hủy diệt vĩnh viễn, còn người công chính thì vào sự sống vĩnh cửu”.—Ma-thi-ơ 25:45, 46.

Lời giải đáp của Chúa Giê-su cho câu hỏi của các sứ đồ đã để lại cho họ nhiều điều để suy nghĩ, giúp họ tra xét thái độ và hành động của mình.