Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 106

Hai minh họa về vườn nho

Hai minh họa về vườn nho

MA-THI-Ơ 21:28-46 MÁC 12:1-12 LU-CA 20:9-19

  • MINH HỌA VỀ HAI NGƯỜI CON TRAI

  • MINH HỌA VỀ NHỮNG NGƯỜI TRỒNG NHO

Tại đền thờ, Chúa Giê-su vừa khiến các trưởng tế và trưởng lão trong dân chúng phải bối rối khi họ chất vấn quyền của ngài. Câu trả lời của Chúa Giê-su khiến họ phải im lặng. Sau đó ngài kể một minh họa để vạch trần con người thật của họ.

Chúa Giê-su nói: “Một người kia có hai con. Ông đến nói với người con thứ nhất: ‘Hôm nay, con hãy ra vườn nho làm việc’. Người này trả lời: ‘Con không đi’, nhưng sau đó hối hận và đi. Ông cũng đến nói như vậy với người con thứ hai. Người này trả lời: ‘Thưa cha, con sẽ đi’, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con ấy, ai làm theo ý cha mình?” (Ma-thi-ơ 21:28-31). Câu trả lời thật rõ ràng, đó là người con thứ nhất, là người đã hối hận và làm theo ý của cha mình.

Rồi Chúa Giê-su nói với những kẻ chống đối: “Quả thật tôi nói với các ông, người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Đức Chúa Trời trước các ông”. Ban đầu, người thu thuế và gái điếm không thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng như người con thứ nhất, sau này họ ăn năn và giờ đây đang phụng sự ngài. Ngược lại, những nhà lãnh đạo tôn giáo giống như người con thứ hai, họ tự nhận mình phụng sự Đức Chúa Trời nhưng thật ra không vâng lời ngài. Chúa Giê-su giải thích thêm: “Giăng [Báp-tít] đã đến với các ông theo đường công chính nhưng các ông không tin người, còn người thu thuế và gái điếm thì tin. Các ông dù thấy vậy mà vẫn không ăn năn và tin người”.—Ma-thi-ơ 21:31, 32.

Chúa Giê-su kể tiếp một minh họa khác. Lần này ngài cho thấy các nhà lãnh đạo tôn giáo không chỉ lơ là việc phụng sự Đức Chúa Trời, nhưng họ còn là những kẻ gian ác. Chúa Giê-su nói: “Có một người trồng vườn nho, ông rào xung quanh, đào bồn ép rượu và dựng một cái tháp. Sau đó, ông cho những người trồng nho thuê rồi đi đến xứ khác. Đến mùa thu hoạch, ông sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để thu một phần hoa lợi của vườn. Nhưng họ bắt đầy tớ đó, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến, người này thì họ đánh vỡ đầu và sỉ nhục. Ông sai một đầy tớ khác nữa đến thì họ giết đi; ông cũng sai thêm nhiều đầy tớ khác, nhưng người thì họ đánh, người thì họ giết”.—Mác 12:1-5.

Những người nghe Chúa Giê-su có hiểu minh họa ngài kể không? Có thể họ nhớ những lời phê phán của Ê-sai: “Vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân là nhà Y-sơ-ra-ên; người dân Giu-đa là vườn ngài từng ưa chuộng. Ngài cứ mong chờ công lý, mà kìa, toàn sự bất công!” (Ê-sai 5:7). Minh họa của Chúa Giê-su cũng tương tự như vậy. Điền chủ là Đức Giê-hô-va, còn vườn nho là dân Y-sơ-ra-ên, những người được rào và bảo vệ bởi Luật pháp Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đã phái các nhà tiên tri đến để hướng dẫn và giúp dân ngài sản sinh trái tốt.

Tuy nhiên, “những người trồng nho” đã ngược đãi và giết các “đầy tớ” được sai đến. Chúa Giê-su nói thêm: “[Điền chủ] chỉ còn lại một người, là con trai yêu dấu của mình. Cuối cùng, ông sai người con ấy đến vì nghĩ rằng: ‘Họ sẽ kính nể con ta’. Nhưng những người trồng nho nói với nhau: ‘Đây là người thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết nó thì gia sản này sẽ thuộc về chúng ta’. Rồi họ bắt người con ấy, giết đi”.—Mác 12:6-8.

Giờ đây Chúa Giê-su hỏi: “Vậy chủ vườn nho sẽ làm gì?” (Mác 12:9). Các nhà lãnh đạo tôn giáo trả lời: “Vì bọn chúng độc ác nên ông ta sẽ diệt chúng và cho người khác thuê. Những người này sẽ nộp hoa lợi cho ông vào đúng mùa”.—Ma-thi-ơ 21:41.

Như vậy, họ đã vô tình tự tuyên án chính mình, vì họ cũng ở trong số “những người trồng nho” của “vườn nho” Đức Giê-hô-va, tức dân  Y-sơ-ra-ên. Trái mà Đức Giê-hô-va mong muốn thu được từ những người trồng nho này bao gồm đức tin nơi Con ngài, tức Đấng Mê-si. Chúa Giê-su nhìn thẳng vào các nhà lãnh đạo tôn giáo và nói: “Các ông chưa đọc đoạn Kinh Thánh này sao: ‘Hòn đá mà thợ xây loại bỏ đã thành hòn đá chốt nơi góc nhà. Hòn đá ấy đến từ Đức Giê-hô-va; nó là điều kỳ diệu trước mắt chúng ta’?” (Mác 12:10, 11). Rồi Chúa Giê-su nói rõ ý ngài: “Vì thế, tôi nói với các ông, Nước Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ông và ban cho một dân sinh bông trái của nước ấy”.—Ma-thi-ơ 21:43.

Các trưởng tế và thầy kinh luật nhận ra Chúa Giê-su “có ý nói về họ khi kể minh họa ấy” (Lu-ca 20:19). Hơn bao giờ hết, họ muốn giết ngài, là “người thừa kế” chính đáng. Nhưng vì sợ đoàn dân, là những người xem Chúa Giê-su là một nhà tiên tri, họ không tìm cách giết ngài ngay lúc đó.