Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 115

Lễ Vượt Qua cuối cùng của Chúa Giê-su gần đến

Lễ Vượt Qua cuối cùng của Chúa Giê-su gần đến

MA-THI-Ơ 26:1-5, 14-19 MÁC 14:1, 2, 10-16 LU-CA 22:1-13

  • GIU-ĐA ÍCH-CA-RI-ỐT ĐƯỢC TRẢ TIỀN ĐỂ PHẢN BỘI CHÚA GIÊ-SU

  • HAI SỨ ĐỒ CHUẨN BỊ CHO LỄ VƯỢT QUA

Trên núi Ô-liu, Chúa Giê-su vừa giảng dạy xong cho bốn sứ đồ và giải đáp câu hỏi về sự hiện diện của ngài trong tương lai và kỳ cuối cùng của thế gian.

Ngày 11 Ni-san quả rất bận rộn! Có lẽ trên đường đến Bê-tha-ni để nghỉ đêm, Chúa Giê-su nói với các sứ đồ: “Anh em biết rằng còn hai ngày nữa là đến Lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp để bị xử tử trên cây cột”.—Ma-thi-ơ 26:2.

Hẳn Chúa Giê-su dành ngày hôm sau là thứ tư để ở bên các sứ đồ. Vào thứ ba, ngài đã quở trách giới lãnh đạo tôn giáo và vạch trần họ trước mặt những người khác. Họ đang tìm cách giết ngài. Thế nên, Chúa Giê-su không xuất hiện công khai vào ngày 12 Ni-san. Ngài không muốn để bất cứ điều gì cản trở ngài ăn Lễ Vượt Qua cùng các sứ đồ sau khi mặt trời lặn vào ngày sau đó, tức khi ngày 14 Ni-san bắt đầu.

Nhưng các trưởng tế và trưởng lão trong dân chúng không thể ngồi yên trước Lễ Vượt Qua. Họ nhóm lại nơi sân nhà thầy tế lễ thượng phẩm tên là Cai-pha. Tại sao? Họ rất tức tối vì bị Chúa Giê-su vạch trần. Giờ đây, họ cùng nhau bày mưu xảo quyệt “để bắt Chúa Giê-su và giết ngài”. Họ sẽ làm điều này khi nào và như thế nào? Họ nói: “Không nên làm vào ngày lễ, kẻo gây náo loạn trong dân chúng” (Ma-thi-ơ 26:4, 5). Họ sợ vì Chúa Giê-su được nhiều người ủng hộ.

Trong lúc đó có một người đến gặp những nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ rất ngạc nhiên vì đó là một sứ đồ của Chúa Giê-su, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Sa-tan đã gieo vào tâm trí hắn ý tưởng phản bội Chủ của mình! Giu-đa hỏi họ: “Các ông sẽ cho tôi gì để tôi nộp người cho các ông?” (Ma-thi-ơ 26:15). Nghe vậy, họ rất  mừng và “đồng ý sẽ cho hắn bạc” (Lu-ca 22:5). Bao nhiêu? Họ đều ưng thuận đưa cho hắn 30 miếng bạc, có lẽ là “30 siếc-lơ”, bằng với giá của một nô lệ (Xuất Ai Cập 21:32). Điều này cho thấy các nhà lãnh đạo tôn giáo coi thường Chúa Giê-su và xem ngài chẳng ra gì. Kể từ đó, Giu-đa “tìm dịp tiện để nộp ngài cho họ lúc không có đoàn dân xung quanh”.—Lu-ca 22:6.

Ngày 13 Ni-san bắt đầu vào thứ tư lúc mặt trời lặn, và đây là đêm cuối cùng Chúa Giê-su ở Bê-tha-ni. Hôm sau, các môn đồ phải chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua. Họ sẽ chuẩn bị bữa ăn ở đâu? Ai sẽ giết và quay con cừu mà họ cần cho Lễ Vượt Qua sau khi ngày 14 Ni-san bắt đầu? Chúa Giê-su không cho biết những chi tiết đó. Vì thế, Giu-đa không thể cung cấp những thông tin này cho các trưởng tế.

Có lẽ vào đầu giờ chiều thứ năm, Chúa Giê-su bảo Phi-e-rơ và Giăng rời Bê-tha-ni, rồi ngài nói: “Hãy đi chuẩn bị để chúng ta ăn Lễ Vượt Qua”. Họ hỏi ngài: “Thầy muốn chúng tôi chuẩn bị ở đâu?”. Ngài đáp: “Khi các anh vào thành, sẽ có một người vác vò nước đến gặp các anh. Anh ta vào nhà nào thì hãy đi theo. Các anh hãy nói với chủ nhà đó: ‘Thầy hỏi ông: “Căn phòng để tôi ăn Lễ Vượt Qua với môn đồ tôi ở đâu?”’. Người sẽ chỉ cho các anh một phòng lớn ở trên lầu, có sẵn đồ đạc. Hãy chuẩn bị ở đó”.—Lu-ca 22:8-12.

Hẳn người chủ nhà là môn đồ của Chúa Giê-su. Có lẽ người ấy biết trước là Chúa Giê-su sẽ dùng nhà của ông cho sự kiện này. Khi hai sứ đồ vào thành Giê-ru-sa-lem, họ thấy mọi điều diễn ra đúng như những gì Chúa Giê-su nói. Vì thế, họ chuẩn bị con cừu và mọi thứ khác để 13 người, gồm Chúa Giê-su và 12 sứ đồ, cử hành Lễ Vượt Qua.