Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 117

Bữa Ăn Tối Của Chúa

Bữa Ăn Tối Của Chúa

MA-THI-Ơ 26:21-29 MÁC 14:18-25 LU-CA 22:19-23 GIĂNG 13:18-30

  • GIU-ĐA BỊ NHẬN DIỆN LÀ KẺ PHẢN BỘI

  • CHÚA GIÊ-SU THIẾT LẬP LỄ TƯỞNG NIỆM

Chúa Giê-su vừa dạy các sứ đồ bài học về tính khiêm nhường bằng cách rửa chân cho họ. Giờ đây, có lẽ là sau bữa ăn Lễ Vượt Qua, ngài trích dẫn lời tiên tri của Đa-vít: “Người bạn mà con tin cậy, người ăn bánh con, cũng đã trở gót chống nghịch”. Rồi ngài cho biết: “Một người trong anh em sẽ phản bội tôi”.—Thi thiên 41:9; Giăng 13:18, 21.

Các sứ đồ nhìn nhau và mỗi người đều hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, không phải là tôi chứ?”. Ngay cả Giu-đa Ích-ca-ri-ốt cũng hỏi câu đó. Phi-e-rơ thúc giục Giăng, là người ngồi gần Chúa Giê-su, hỏi xem người đó là ai. Giăng bèn nghiêng người gần Chúa Giê-su và hỏi: “Thưa Chúa, ai vậy?”.—Ma-thi-ơ 26:22; Giăng 13:25.

Chúa Giê-su trả lời: “Tôi chấm miếng bánh này và đưa cho ai thì chính là người đó”. Rồi ngài chấm miếng bánh vào chiếc đĩa ở trên bàn, đưa cho Giu-đa và nói: “Con Người sẽ ra đi như lời đã viết về ngài, nhưng khốn cho kẻ phản Con Người! Thà kẻ đó chẳng sinh ra thì hơn” (Giăng 13:26; Ma-thi-ơ 26:24). Bấy giờ Sa-tan nhập vào Giu-đa. Người đàn ông đã trở nên bại hoại này giờ đây phó mình để làm theo ý muốn của Ác Quỷ, và vì thế hắn trở thành “đứa con của sự hủy diệt”.—Giăng 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Chúa Giê-su nói với Giu-đa: “Anh đang làm gì thì hãy làm nhanh đi”. Vì Giu-đa là người giữ hộp tiền nên các sứ đồ khác nghĩ rằng Chúa Giê-su đang bảo anh ta “mua những thứ cần dùng cho kỳ lễ, hoặc nên bố thí cho người nghèo” (Giăng 13:27-30). Nhưng Giu-đa đi khỏi đó và tìm dịp để phản Chúa Giê-su.

Cũng vào bữa ăn Lễ Vượt Qua đó, Chúa Giê-su thiết lập một lễ hoàn toàn mới. Ngài cầm một cái bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra rồi đưa cho  các sứ đồ. Ngài nói: “Bánh này tượng trưng cho thân thể tôi, sẽ được hiến dâng vì anh em. Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi” (Lu-ca 22:19). Bánh được chuyền cho các sứ đồ ăn.

Giờ đây, Chúa Giê-su cầm một ly rượu, dâng lời tạ ơn và chuyền cho các môn đồ uống. Ngài nói: “Ly này tượng trưng cho giao ước mới, được lập bằng huyết tôi, là huyết sẽ đổ ra vì anh em”.—Lu-ca 22:20.

Như vậy, Chúa Giê-su thiết lập một lễ để tưởng niệm sự hy sinh của ngài và các môn đồ phải cử hành lễ này vào ngày 14 Ni-san hằng năm. Lễ này nhắc họ nhớ đến những gì Chúa Giê-su và Cha ngài đã làm để giúp những người có đức tin thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Lễ này có ý nghĩa hơn Lễ Vượt Qua của người Do Thái, vì lễ này nêu bật sự cứu rỗi thật dành cho nhân loại biết vâng lời.

Chúa Giê-su nói rằng huyết của ngài “sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội”. Trong số những người nhận được sự tha tội có các sứ đồ trung thành và những môn đồ tin kính khác. Họ sẽ được đồng cai trị với Chúa Giê-su trong Nước của Cha ngài.—Ma-thi-ơ 26:28, 29.