Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 14

Chúa Giê-su bắt đầu đào tạo môn đồ

Chúa Giê-su bắt đầu đào tạo môn đồ

GIĂNG 1:29-51

  • CÁC MÔN ĐỒ ĐẦU TIÊN ĐI THEO CHÚA GIÊ-SU

Sau 40 ngày ở trong hoang mạc và trước khi quay lại Ga-li-lê, Chúa Giê-su đến gặp Giăng, người đã làm phép báp-têm cho ngài. Khi thấy Chúa Giê-su, Giăng chỉ về phía ngài và nói với những người có mặt: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian! Đây là đấng mà tôi đã nói: ‘Sau tôi có một người đã vượt lên trước tôi, vì ngài có trước tôi’” (Giăng 1:29, 30). Dù Giăng ra đời trước Chúa Giê-su ít lâu nhưng ông nhận biết Chúa Giê-su đã hiện hữu trước ông với tư cách một thần linh trên trời.

Vài tuần trước đó, khi Chúa Giê-su đến để chịu phép báp-têm, dường như Giăng chưa biết chắc ngài là Đấng Mê-si. Giăng thừa nhận: “Tôi vốn không biết ngài, nhưng lý do tôi đến làm phép báp-têm bằng nước là để dân Y-sơ-ra-ên thấy rõ ngài”.—Giăng 1:31.

Giăng tiếp tục kể lại cho người nghe điều đã xảy ra khi ông làm phép báp-têm cho Chúa Giê-su: “Tôi thấy thần khí từ trời xuống, dưới dạng chim bồ câu và ngự trên ngài. Tôi vốn không biết ngài, nhưng chính đấng sai tôi làm phép báp-têm bằng nước có phán với tôi: ‘Con thấy thần khí giáng xuống và ngự trên ai thì đó là đấng sẽ làm phép báp-têm bằng thần khí thánh’. Tôi đã thấy điều đó và làm chứng rằng người này là Con Đức Chúa Trời”.—Giăng 1:32-34.

Ngày hôm sau, khi Giăng đang đứng với hai môn đồ của mình thì Chúa Giê-su đến. Ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!” (Giăng 1:36). Nghe vậy, hai môn đồ của Giăng Báp-tít liền đi theo Chúa Giê-su. Một người tên là Anh-rê, còn người kia rất có thể là người đã ghi lại sự việc này, ông cũng tên là Giăng. Dường như Giăng này là anh em họ của Chúa Giê-su, vì ông là con trai của Sa-lô-mê. Có lẽ Sa-lô-mê là chị em gái của Ma-ri và có chồng là Xê-bê-đê.

Chúa Giê-su quay lại thấy Anh-rê và Giăng đi theo ngài thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?”.

Họ hỏi lại: “Thưa Ráp-bi,... ngài đang ở đâu?”.

Chúa Giê-su đáp: “Hãy đến, các anh sẽ biết”.—Giăng 1:37-39.

Lúc ấy khoảng 4 giờ chiều, Anh-rê và Giăng ở lại với Chúa Giê-su ngày hôm đó. Anh-rê vui mừng đến nỗi ông chạy đi kiếm anh mình là Si-môn, còn gọi là Phi-e-rơ, và nói: “Chúng em đã gặp Đấng Mê-si” (Giăng 1:41). Anh-rê dẫn Phi-e-rơ đến gặp Chúa Giê-su. Những sự kiện được tường thuật sau này cho thấy dường như Giăng cũng đi tìm anh mình là Gia-cơ và dẫn đến gặp Chúa Giê-su, nhưng ông không ghi lại chi tiết này.

Ngày hôm sau, Chúa Giê-su gặp Phi-líp, quê ở thành Bết-sai-đa, cùng quê với Anh-rê và Phi-e-rơ. Thành này nằm ở gần bờ phía bắc của  biển Ga-li-lê. Chúa Giê-su mời Phi-líp: “Hãy làm môn đồ tôi”.—Giăng 1:43.

Rồi Phi-líp tìm Na-tha-na-ên, còn gọi là Ba-tô-lô-mê, và nói: “Chúng tôi đã gặp đấng mà Môi-se viết trong sách Luật pháp và sách của các nhà tiên tri cũng ghi lại, đó là ngài Giê-su người Na-xa-rét, con của Giô-sép”. Nhưng Na-tha-na-ên hồ nghi và nói với Phi-líp: “Có gì tốt ra từ Na-xa-rét sao?”.

Phi-líp giục ông: “Hãy đến xem”. Chúa Giê-su thấy Na-tha-na-ên đi đến thì nói: “Kìa, một người Y-sơ-ra-ên không có chút dối trá nào trong lòng”.

Na-tha-na-ên hỏi: “Làm sao Thầy biết tôi?”.

Chúa Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp gọi anh, tôi đã thấy anh ở dưới cây vả”.

Na-tha-na-ên kinh ngạc thốt lên: “Thưa Thầy, ngài là Con Đức Chúa Trời, là Vua của Y-sơ-ra-ên”.

Chúa Giê-su phán: “Có phải anh tin vì tôi nói đã thấy anh dưới cây vả không? Anh sẽ thấy những điều lớn hơn thế nữa”. Rồi ngài hứa: “Quả thật, quả thật, tôi nói với các anh, các anh sẽ thấy trời mở ra và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống chỗ Con Người”.—Giăng 1:45-51.

Không lâu sau đó, Chúa Giê-su và các môn đồ mới của ngài rời thung lũng Giô-đanh để đến Ga-li-lê.