Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 14

Một vương quốc sẽ cai trị khắp đất

Một vương quốc sẽ cai trị khắp đất

Con đoán chúng ta đang nói về vương quốc nào?— Đúng rồi, đó là vương quốc hay Nước của Đức Chúa Trời. Nước này sẽ làm cho trái đất trở thành địa đàng. Con muốn biết thêm về Nước Trời không?—

Mỗi vương quốc đều có một vị vua. Vua này cai trị người dân của ông. Con biết ai là Vua của Nước Đức Chúa Trời không?— Đó là Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài ở trên trời. Chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ là Vua cai trị mọi người trên trái đất! Theo con, chúng ta sẽ sống hạnh phúc khi Chúa Giê-su là Vua cai trị khắp đất không?—

Con mong đợi điều gì trong địa đàng?

Chúng ta sẽ rất hạnh phúc! Trong địa đàng, người ta sẽ không xung đột với nhau hoặc không tham gia chiến tranh nữa. Mọi người sẽ yêu thương nhau. Không còn ai bị bệnh hoặc chết. Người mù sẽ sáng mắt, người điếc sẽ nghe được, và những người không đi được sẽ chạy, nhảy. Sẽ có thức ăn dư dật cho mọi người. Và thú vật sẽ là bạn với nhau, chúng cũng là bạn của chúng ta. Người chết sẽ được sống lại. Nhiều người đàn  ông và đàn bà mà con đã học trong sách mỏng này như Rê-bê-ca, Ra-háp, Đa-vít và Ê-li cũng sẽ sống lại! Con có muốn gặp họ không?—

Đức Giê-hô-va yêu thương con và muốn con hạnh phúc. Nếu tiếp tục tìm hiểu về Đức Giê-hô-va và vâng lời ngài, con có thể sống mãi mãi trong địa đàng xinh đẹp! Con muốn như thế không?—